godište: 1920    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1920 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
Članci
     
Marino Conte de Bona-Bunić (Prigodom njegovog umirovljenja)     PDF    TXT     HR 1
Piše B. Hajek, šumarnik
Moja tetivnica.     PDF    TXT 2
Napisao prof. dr Antun Levaković
Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju promjera".     PDF    TXT 7
Napisao dr. A. Levaković
K članku „Moja tetivnica".     PDF    TXT 9
Napisao A. Leustek, šumar grada Zagreba
Šuma i šuma.     pdf    TXT 15
Priopćio B. Hajek
Oznaka međa okružja na nacrtima.     PDF    TXT 18
Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik
Iskorišćivanje većih šumskih kompleksa pri provedbi agrarne reforme.     PDF    TXT 18
 
Osobne vijesti:
     
Novi ministar šuma i rudnika. — Imenovanja. — Premještenja. — Prvi profesori na gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta SHS. u Zagrebu. — Umirovljenje     PDF    TXT 25
 
Društvene vijesti:
     
Društveni oglas. — Dar Pripomoćnoj Köröskenijevoj zakladi. — Dar Literarnoj Borošićevoj zakladi. — Stari utemeljiteljni članovi. — Prvi utemeljiteljni članovi u g. 1920. —Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva održane 26. listopada 1919. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog društva, održanoj 20. prosinca 1919.     PDF    TXT 39
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima.     PDF    TXT 40
Uspjeh dražbe     PDF    TXT 49
 
Prosvjeta:
     
Privremena naredba. — Državni ispit u Sarajevu. — Državni ispit u Zagrebu. — Nove knjige     PDF    TXT 49
 
Razne vijesti:
     
Obznana uredništva. — Honoriranje članka. — Ogrijevni deputat za hrvatske zemaljake šumare.     PDF    TXT 54
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF    TXT 55
broj: 4-6
     
 
Članci
     
Napisao prof. Dr. A. Levaković
O primjernim stablima kod kubisanja sastojina     PDF    TXT 57
Piše Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik 1. r. u m.
K tetivnici g. šumarnika Hajeka.     PDF    TXT 108
Pribrao Dr. Aug. Langhoffer
Pabirci nomenklature za šumsku zoologiju.     PDF    TXT 109
 
Stališke vijesti :
     
Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 111
 
Osobne vijesti:
     
Novi profesori u gospodarsko šumarskom fakultetu zagrebačkog sveučilišta. — Imenovanje u statusu uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. — Imenovanje u statusu zemaljskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Imenovanje u statusu šumarsko-računarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Imenovanje u statusu činovnika krajiških imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji. — Imenovanja kod uprave državnih šuma u Bačkoj. — Premještenje     PDF    TXT 113
 
Prosvjeta:
     
Ustrajni statut i ispitni propisi za gospodarsko-šumarski fakultet u sveučilištu kraljevstva S. H. S. u Zagrebu. — Srpsko šumarsko udruženje. — Obavijest za Šumarski list br. 4. 5. i 6.     PDF    TXT 114
broj: 7
     
 
Članci
     
Priopćio Dr. A. Petračić
Tršćanske usance za trgovinu drvom.     PDF    TXT 129
Piše nadšumarnik B. Hajek
Moja tetivnica.     PDF    TXT 157
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva, održane 22./III. 1920. — Ujedinjenje svih šumarskih društava u Jugoslaviji.     PDF    TXT 159
 
Stališke vijesti :
     
Uredba o ustrojstvu povjereništva ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu za teritorij Hrvatske, Slavonije i Međumurja.     PDF    TXT 161
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. — Promjene v statusu zemaljskih šumar. činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji. — Promjene u statusu činovnika krajiških imovnih općina.     PDF    TXT 162
broj: 8
     
 
Članci
     
Piše: Mirko Puk, kr. zem. šumarski nadzornik u m.
Pogrešno obračunavanje njemačke bačvarske gradje.     PDF    TXT 165
Piše nadšumarnik B. Hajek.
Protuodgovor odgovoru na „ispravak" formula g. Dr. Levakovića, u raspravi „O zaokruživanju promjera.     PDF    TXT 174
Piše: nadšumarnik B. Hajek.
Odgovor na „K´ članku „Moja tetivnica".     PDF    TXT 177
Napisao prof. Dr. A.Levaković.
K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.     PDF    TXT 179
Priopćio: Ing. forest Z. Turkalj
Pabirci momenklature za šumsku zoologiju.     PDF    TXT 186
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u inim časopisima. - Agrarna reforma i šume.     PDF    TXT 187
 
Društvene vijesti :
     
„Udruženje Jugosl. šumar. akademičara u Zagrebu".     PDF    TXT 189
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja i promaknuća     PDF    TXT 190
 
Prosvjeta:
     
1. Naredba kr. zemaljske vlade, povjereništva za prosvjetu i vjere od 7. VI. 1920. br. 20762., kojom se uređuje djelokrug predsjednika i dužnosti pojedinih članova ispitnih povjerenstava za obdržavanje šumarskih teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.     PDF    TXT 190
2. Povjerenstva za obdržavanje šumarskih teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.     PDF    TXT 194
broj: 9
     
 
Članci
     
Napisao prof. dr. Ant. Levaković
O točnosti i praktičnosti raznih metoda za kubisanje sastojina.     PDF    TXT 197
Priopćio Lambert Krišković, šumarnik Donji Miholjac
Jedno izpravno stanovište kod provedba agrarne reforme.     PDF    TXT 238
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 238
 
Službene vijesti:
     
Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva kod zemaljske vlade u Sarajevu.     PDF    TXT 239
 
Prosvjeta :
     
Nastava u šumarskoj školi u Sarajevu. — Šumarski glasnik. — Gorski pregled.     PDF    TXT 240
 
Razne vijesti :
     
Dar društvenim zakladama. — Izvoz sjemena amerikanskog jasena. — Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.     PDF    TXT 250
Dar društvenim zakladama. — Izvoz sjemena amerikanskog jasena. — Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.     PDF    TXT 250
broj: 10-11
     
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva, držane 25. maja 1920. — Proglas. - Nacrt pravila Šumarskog udruženja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.     PDF    TXT 292
 
Razne vijesti :
     
Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva kod šumarskog odsjeka u Zagreba. — Dar društvenim zakladama. — Zamolba jednog umirovljenog člana Hrv. šumar. društva. — Ispravak štamparskih pogrešaka.     PDF    TXT 310
broj: 12
     
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik odborske sjednice hrv. šumarskog društva, držane 30. kolovoza 1920. — Zapisnik odborske sjednice hrv. šumarskog društva, održate 29. listopada 1920. — Zapisnik izvanredne glavne skupštine hrv. šum. društva, održane 30. oktobra. — Godišnji proračun hrv. šum. društva za g. 1920./21.     PDF    TXT 351
 
Prosvjeta:
     
Jugoslavenska šuma. — Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. — Bilinstvo za šumarsko pomoćno osoblje. — Otvorenje lugarske škole u Vinkovcima. — Šumarsko pokušalište u Zagrebu.     PDF    TXT 361
 
Razno :
     
Gradnja palače povjereništva šuma i rudnika u Zagrebu. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u Hrvatskoj l Slavoniji. — Zapisnik o podjeljenju potpora iz zaklade za uzgoj šumarskih činovnika. — Pristup i dar. — Ispravak pogrešaka.     PDF    TXT 364
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Umrli.     PDF    TXT 368

                UNDER CONSTRUCTION