godište: 1917    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1917 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
     
Objava uredništva.     PDF    TXT 1
Piše prof. dr. Gj. Nenadić
Carinski savez središnjih vlasti obzirom na šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 2
Piše A. Gerstmann, kr. kot. šumar
O proizvodnji smole i terpentina u njemačkim šumama     PDF    TXT 11
Reorganizacija šumsko-tehničke službe kod političkih oblasti pred saborom     PDF    TXT 21
Napisao Dragutin Gürth, kr. žup. šumar. nadzornik
O uporabi §§ 3. i 4. pril. D. š. z.     PDF    TXT 34
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — † Ladislav Adamek. — † Petar Puljević Nikolić. — † Makso Matičević.     PDF    TXT 39
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar. društva, održane 25. studenoga 1916. — Dar literarnoj zakladi.     PDF    TXT 40
 
Iz drvnog tržišta:
     
Prodaja hrastovih stabala iz šume z. z. Draganić. - Aprovizacija javnih činovnika u Zagrebu gorivim drvom.     PDF    TXT 45
 
Natječaj.
     
Natječaj.     PDF    TXT 48
broj: 3-4
     
 
     
Prema rukopisu i bilješkama prof. Ant. Korlevića, složio Dr. Aug. Langhoffer
Smokvin podkornjak i ini štetnici smokve.     PDF    TXT 64
Napisao Levin Heisinger, šumar. inženjer I. O. Gj.
Armirani beton i njegova uporaba u šumskom gospodarstvu.     PDF    TXT 76
Sastavili: 1. dio Josip Gorničić, želj. činovnik u m., II. dio Dragutin Polaček, kr. šum. savjetnik
Izvadak iz željezničkog poslovnog pravilnika, kojim se uređuje promet sa brzovoznom i teretnom robom unutar granice Austro-Ugarske monarhije, te Bosne i Hercegovine, s obzirom na transport šumskih proizvoda.     PDF    TXT 92
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — † Ladislav Silâgyi.     PDF    TXT 126
 
Društvene vijesti:
     
Literarnoj zakladi — Kao utemeljiteljni član. — Dar.     PDF    TXT 128
 
Razne vijesti:
     
Zbog pomanjkanja radnika i voznog blaga razriješuje se ugovor o dovozu drva. — Pitanje ustanovljenja maksimalnih cijena za drva u Ugarskoj. — Iz zagrebačkog sveuč. botaničkog vrta. — Hrastove šume žirovnjače ili pašnjače. — Šuma i čovjek. — Šumske prodaje. — Udruženje šumoposjednika Galicije .     PDF    TXT 128
 
Oglas.
     
Oglas.     PDF    TXT 130
broj: 5-6
     
 
     
Piše Marinović M., kr. šum. inž. pristav
Proređivanje šuma.     PDF    TXT 131
Piše T. Georgiević, kotarski šumar gr. i. o.
Stališki naslov inženjer (Ing.) za šumare.     PDF    TXT 183
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja. - Premještenja. — Umrli.     PDF    TXT 187
 
Društvene vijesti:
     
Pripomoćnoj zakladi. — Literarnoj zakladi. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga. društva     PDF    TXT 189
 
Iz šumske trgovine:
     
Rezultat dražbah veleprodaja tanin drva     PDF    TXT 194
 
Naredbe
     
Naredbe     PDF    TXT 195
broj: 7-8
     
 
     
Napisao ing. Levin Heisinger, šumar i. o. Gj.
O kanalizaciji nizinskih šuma u opće, a podravskih napose.     PDF    TXT 207
Napisao Ante Kern, kr. šumar, nadzornik.
Praksa uređenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.     PDF    TXT     HR 249
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — Umirovljenja     PDF    TXT 271
 
Društvene vijesti:
     
Darovi pripomoćnoj zakladi. — Novi utemeljiteljni članovi. — Uplaćene članarine — Zapisnik o sjednici upravljajučeg odbora hrv.-slav, šumarskog društva, koja je održana na 8. lipnja 1917. — Zapisnik sastavljen dne 5. kolovoza 1917. prigodom obdržavanja glavne skupštine hrv. slav. šumar. društva. — Izvješće o XXXIX. glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskog društva     PDF    TXT 272
 
Iz trgovine drvom:
     
Centrala za unovčivanje drva. — Iskaz o veleprodajama kod gjurgjevačke imovne općine u godinama 1913./14., 1914./15., 1915./16. i 1916./17. - Pregledni iskaz vrhu postignutog utržka prigodom dražbenim putem unovčenih ogrijevnih drva u razdoblju od godine 1913./1914. do 1916./17. kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima. — Pregledni iskaz podataka drvosjeka za . veleprodaju u god. 1913./14., 1914./15., 1915./16., 1916/17. kod petrov. i. o.     PDF    TXT 282
 
Razne vijesti:
     
Predavanje.     PDF    TXT 290
Predavanje.     PDF    TXT 290
broj: 9-10
     
 
     
Napisao ing. Stevan Petrović, kr. zem. šum. nadzornik
Postotak zrelosti.     PDF    TXT 320
predavao ing. Andrija Perušić, kot. šumar
Posavske hrastove šume kao žirovnjače.     PDF    TXT     HR 330
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanja. — Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 347
 
Društvene vijesti :
     
Izkaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarina 1. razreda i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list. — Poziv na uplatu članarine.     PDF    TXT 348
 
Razne vijesti:
     
Državni šumarski ispit, osposobljujući za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. — Kako su se cijenile šume po starom našem pravu.     PDF    TXT 351
 
Iz upravne prakse:
     
Zakupi lovišta urbarskih općina imadu se posebno dražbovati, te se glede njih ne može staviti kumulativna ponuda zajedno sa zakupom općinskih lovišta.     PDF    TXT 353
broj: 11-12
     
 
     
Napisao profesor dr. A. Levaković
Ustanovljivanje srednje starosti za nejednodobne sastojine.     PDF    TXT 357
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje. — Promjene kod vlastelinstva. — Priznanje. — Umro.     PDF    TXT 394
 
Društvene vijesti :
     
Köröskeny-evoj pripomoćnoj zakladi dar. — Mjesto vijenca na odar. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvatsko-slavonskog šumarskog društva. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika.     PDF    TXT 397
 
Nove knjige.
     
Nove knjige.     PDF    TXT 402
 
Iz upravne prakse.
     
Iz upravne prakse.     PDF    TXT 403
Iz upravne prakse.     PDF    TXT 403
 
Upit.
     
Upit.     PDF    TXT 403

                UNDER CONSTRUCTION