godište: 1914    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1914 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Marko grof Pejacsevich virovitički, c. kr. komornik itd., novi predsjednik hrv.-slav. šumarskog društva. (Sa slikom)     PDF    TXT 1
B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. II. razr.
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina.     PDF    TXT     HR 4
Phenološke bilješke.     PDF    TXT 16
PLEŠA, Nikola
Uzgoj mješovitih sastojina od smreke i bukve, te od bora i bukve.     PDF    TXT 21
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — Oproštaj. — Proslava 25. godiš. službovanja     PDF    TXT 44
 
Društvene vijesti:
     
Literarnoj zakladi hrv.-slav. slav šum. društva. — Zapisnik spisan dne 3. kolovoza 1913.     PDF    TXT 46
 
Razno :
     
Tumačenje usanca. — Usance. — Havliček i brat. — Šumarstvo u novo osvojenim krajevima kraljevine Srbije.     PDF    TXT 50
Uspjesi dražba stabala.     PDF    TXT 52
Oglasi.     PDF    TXT 52
Naredbe i načelne rješitbe, odnoseće se na šumarstvo.     PDF    TXT 55
broj: 2
     
 
     
Vinko Nagy, kralj, ministarski savjetnik (Sa slikom)     PDF    TXT 65
Pribrao Ivan Grčević, rač. savjetnik
Novčane vriednote.     PDF    TXT 86
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Promjene kod drž. šum. uprave. — Umirovljenje     PDF    TXT 108
 
Društvene vijesti:
     
Pristupio pripomoćnoj zakladi.     PDF    TXT 110
Oglasi.     PDF    TXT 110
broj: 3
     
 
     
Pokusi krčenja panjeva sa astralitom na imanju Jurjevac u Slavoniji.     PDF    TXT 145
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 150
 
Različite vijesti:
     
Tamanjenje ušenaca sa „Fioria-Kvassia sapunom". — Antorgan kao srestvo za sačuvanje drva.     PDF    TXT 150
Oglas dražbe stabala. — Natječaj. — Oglas.     PDF    TXT 151
broj: 4
     
 
     
Napisao Marko Marčić, c. kr. učitelj polodjelstva u Korčuli
Uzgoj masline na istočnim obalama Jadranskoga mora.     PDF    TXT 153
Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer
Još koju o rusoj pilatki.     PDF    TXT 167
 
Društvene vijesti
     
Dar šumarskom muzeju.     PDF    TXT 189
 
Različite vijesti :
     
Mahovina na šumskom tlu i prirast drva. — Tamanjenje grčica u šum. vrtovima.     PDF    TXT 189
Oglasi.     PDF    TXT 191
broj: 5
     
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga društva u Zagrebu održane 17. prosinca 1913.     PDF    TXT 223
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — Umro.     PDF    TXT 229
 
Različite vijesti:
     
Astralit.     PDF    TXT 230
Oglasi.     PDF    TXT 230
broj: 6
     
 
     
Piše Dragutin vitez Wessely
Bukove željezničke podvlake i vratila (šubije). Uz originalne snimke iz Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT 248
Kako bi mogli osigurati trajnije namirenje pravoužitnika imov. obćina ogrjevom.     PDF    TXT 266
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 269
 
Društvene vijesti:
     
Iskaz uplaćene članarine 1. razreda i upisnina, zatim podupirajućih prinosa i predplatnina za „Šumarski list"     PDF    TXT 269
 
Različite vijesti :
     
Naučno putovanje.     PDF    TXT 271
Poziv na suradnju. — Oglas     PDF    TXT 271
broj: 7
     
 
     
Piše B. Hajek
Temeljne zasade uredjenja šumskog gospodarstva gradiške imovne obćine.     PDF    TXT 273
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina. (Nastavak)     PDF    TXT 305
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — Premještenje.     PDF    TXT 320
 
Društvene vijesti :
     
Glavna skupština hrv.-slav. šumarskog društva     PDF    TXT 320
 
Različite vijesti :
     
Hrvatsko zem. društvo gospod. i šumar, činovnika. — Gospodarski odjel. — Uredjenje šuma. — Havliček Vj I. i brat     PDF    TXT 320
Poziv. — Oglasi.     PDF    TXT 320
broj: 8-9
     
 
     
Piše prof. Alfons Kauders, kr. kot. šumar
Kras i pošumljenje krasa u crikveničkom šumskom kotaru.     PDF    TXT 347
Piše M. Urbani
Može li šumsko drveće primati atmosferski dušik?     PDF    TXT 376
Zakon od 27. III. 1914. kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga članka II. : 1869. sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ob ustrojstvu autonomne hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade     PDF    TXT 381
 
Osobne vijesti:
     
† Hugo Grund, kr. šumar, savjetnik — Imenovanja.— Premještenja.     PDF    TXT 386
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav.šumarskog društva, obdržavane 17. travnja 1914. u Šum. domu     PDF    TXT 388
 
Razne vijesti:
     
Pošumljenje Krasa. — Stanje glavnica zemljištnih zajednica pohranjenih u kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu koncem godine 1913. — Stanje glavnice mirovinske zaklade šum. činovnika krajiških imovnih obćina. — Stanje glavnice zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika. — Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih pravoužitnika brodske imovne obćine. — Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih pravoužitnika petrovaradinske imovne obćine. — Stanje glavnice za podupiranje oskudnih pravoužitnika gradiške imovne obćine. — Stanje štipendijalne zaklade Franje Josipa I. brodske imovne imovne obćine. — Stanje glavnice zaklade za promicanje pčelarstva brodske imovne obćine. — Stanje nepotrošivih šumarskih šum. glavnica krajiških imovnih obćina koncem g. 1913 — Izpravak     PDF    TXT 393
Natječaj. — Oglasi.     PDF    TXT 395
broj: 10-11
     
 
     
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Prilog terminologiji i nomenklaturi podkornjaka.     PDF    TXT 429
napisao kr. ug. šum. inžinir Šandor Bartha, preveo dozvolom D. Polaček, kr. šum. savj.
Njekoliko riječi o izpravnom izračunavanju cijene na panju.     PDF    TXT     HR 431
Pišu A. Bogičević i Majnarić, absolv. šumarstva
Ekskurzija slušača kr. šum. akademije zagrebačke u slavonske šume.     PDF    TXT 438
 
Društvene vijesti:
     
Podpore hrv.-slav. šumarskoga društva     PDF    TXT 453
 
Različite vijesti:
     
Zaklada za uzgoj djece drž šumarskih činovnika. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Šumarski državni izpit u Budimpešti. — Nagrada.     PDF    TXT 453
Honoriranje članaka.     PDF    TXT 462
Dopisi uredništva.     PDF    TXT 464
broj: 12
     
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar. društva, obdržavane dne 19. lipnja 1914. u Šum. domu u Zagrebu     PDF    TXT 488
 
Različite vijesti :
     
Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdoblju od 1. svibnja do 15. prosinca 1914. — Borošićev Hrvatski šum. kalendar za g. 1915.     PDF    TXT 492
Nove knjige.     PDF    TXT 493

                UNDER CONSTRUCTION