godište: 1907    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1907 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Piše Mijo Krišković, nadšumar
Kozje pitanje, uz osvrt na predlog karlobažkog narodnog zastupnika u saborskoj sjednici od 22. studena 1906     PDF    TXT 1
Pišu V. i J. Hekner
O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih osnova. (Nastavak II. do VI.)     PDF    TXT 10
Od prof. Dr. S. Bošnjakovića
Kemizam drva.     PDF    TXT 22
broj: 2
     
Napisao C. pl. Zajc
Četrdesetgodišnjica magjarskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 52
broj: 3
     
- a. -
K pitanja šumarske visoke škole u Hrvatskoj     PDF    TXT 81
Dr Oton Kučera
K pitanja šumarske visoke škole u Hrvatskoj     PDF    TXT 97
broj: 4
     
Osnova zakona o kaznenim odredbama u postupku pred upravnim oblastima, napose kod šumskih prekršaja.     PDF    TXT 122
Priobćuje A. Kauders
Njemački šumar o slavonskim hrasticima.     PDF    TXT 126
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Šumarska akademija pred saborom     PDF    TXT 145
broj: 5
     
Stanje trgovine sa hrastovinom u Hrvatskoj i Slavoniji g. 1906.     PDF    TXT 173
broj: 6
     
Piše G. Gršković
Šumsko računarsko i blagajničko poslovanje krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 201
Od J. Vuka
Osvrt na šumsko industrijalne prilike.     PDF    TXT 221
broj: 7
     
Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 258
broj: 8
     
Ovogodišnja glavna skupština družtva     PDF    TXT 281
Razpravlja F. Kern
S kojih razloga nenapreduje šumarstvo i t. d.     PDF    TXT 289
Izvješćuje A. Rozmanith
Poučni izlet šumarskoga družtva u Kranjsku i austrijsko Primorje.     PDF    TXT 308
broj: 11
     
Piše N. Pleša
Tisovica.     PDF    TXT 393
Osvrt na šumsko trgovačke prilike u g. 1906.     PDF    TXT 415
Uredjenje bujica i pošumljivanje goljeti u Dalmaciji.     PDF    TXT 420
broj: 12
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Akademija ili sveučilište     PDF    TXT 433
Piše J. Majnarić
Crtice o šumama tropskih krajeva.     PDF    TXT 438
broj: 1
     
Osobne viesti     PDF    TXT 39
Družtvene viesti     PDF    TXT 37
broj: 2
     
Knjižtvo     PDF    TXT 71
Promet i trgovina     PDF    TXT 69
Iz upravne prakse     PDF    TXT 63
Iz upravne prakse     PDF    TXT 63
Naredbe i zakoni     PDF    TXT 68
broj: 1
     
 
Različite viesti:
     
Božičnica šumarskoj akademiji.     PDF    TXT 40
broj: 2
     
Izpravak. - Šumarska akademija i sveučilište. - Gospodarsko-šumarsko sveučilište u Budimpešti. - Frekvencija njemačkih visokih šumarskih škola. - Njekoji nazivi u šumarskoj praksi. - K pitanju klijavosti šumskoga sjemenja. - Obrana šuma u Bukovini. - Kako se širi kras po Dalmaciji. - Mandatarni postupak u predmetu šumskih šteta. - Šumarska učilišta u Austriji. - Odkrićc spomenika J. Wessely-u i R. Miklitzu u Beču. - Tamanenje borove grbe i borove pilatke. - Puž tamanitelj omorikovog prelca. - Impregniranje drva sladorom. - Exploitacija šuma u Albaniji. - Veleprodaje šuma u Sedmigradskoj     PDF    TXT 73
broj: 3
     
Premještenje kr. šum. ureda iz Otočca na Sušak. - Državni izpiti. - U Hrvatskoj zadnjih deset godina odlikovani šumari. - Peticija kr. kot. šumara križevčana na sabor. - Važan izum. - Prodaja biljka. - Jeftine knjige. - Zakup državnoga lovišta     PDF    TXT 118
broj: 4
     
Šumarsko udruženje u Srbiji. - Okružne šumske uprave u kraljevini Srbiji     PDF    TXT 159
Šumarsko udruženje u Srbiji. - Okružne šumske uprave u kraljevini Srbiji     PDF    TXT 159
broj: 5
     
Preselenje kr državnog šumskog ureda na Sušak. - Višji šumarski državni izpiti u Zagrebu. - Udruga bosanskih nadlugara. - Lugarska škola u Sarajevu. - Provedbeni naputak glede izvršivanja ribolova. - Exploitacija državnih šuma u Srbiji     PDF    TXT 199
broj: 6
     
Zaklada za uzgoj djece autonomnih šumarskih činovnika. - Medjunarodni gospodarsko-šumarski kongres u Beču .     PDF    TXT 240
broj: 8
     
Natječaj za podpore djeci šum. činovnika. - Sa zagrebačke kr. šum. akademije. - U predmetu visoke šumarske škole kod nas. - Šumarsko družtvo za Bosnu i Hercegovinu. - Srpsko šumarsko udruženje. - Stogodišnjica državne šumarske obuke u Austriji. - Za unapredjenje šumarstva u Dalmaciji. - K pitanju namještenja domaćih sinova kod kr. državnih šumskih ureda u Hrvatskoj. - Ovogodišnje šumarske skupštine i izleti. - Nova naredba o polaganju višjih šum. državnih izpita u Austriji     PDF    TXT 322
broj: 9-10
     
Državni izpiti u Zagrebu. - Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika. - Požar pilane. - Prihod magjarskih državnih šuma. - Šumski fond u kraljevini Srbiji. - Dvije nove zoocecidije. - Kršuljka     PDF    TXT 390
broj: 11
     
Proširenje naukovanja na zagrebačkoj kr. šumar. akademiji na četiri godine. - Uspjeh ovogodišnjih višjih šum. državnih izpita. - Pomanjkanje šumarskog pomladka. - Ustava na Bosutu. - Veliki šumski požar. - Tristogodišnjica šum. učilišta u Giessenu     PDF    TXT 430
Proširenje naukovanja na zagrebačkoj kr. šumar. akademiji na četiri godine. - Uspjeh ovogodišnjih višjih šum. državnih izpita. - Pomanjkanje šumarskog pomladka. - Ustava na Bosutu. - Veliki šumski požar. - Tristogodišnjica šum. učilišta u Giessenu     PDF    TXT 430
broj: 12
     
Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. - Ministarska odredba glede bezplatnog izdanja stelje siromašnom žiteljstvu iz državnih šuma     PDF    TXT 472

                UNDER CONSTRUCTION