godište: 1906    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1906 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Šumarstvo pred hrvatskim saborom.     PDF    TXT 1
Od prof. A. Korlevića
Novosti iz života podkornjaka.     PDF    TXT 19
Od prof. V. Hlavinke
Reambulacija medja na osnovu katastralnih mapa.     PDF    TXT 27
broj: 2
     
Od J. Kozarca
Kratka razmatranja o prodaji hrastovine uneseni g. 1905.     PDF    TXT 41
Odnošaji kr. magjarske visoke škole za šumarstvo u Šćavnici     PDF    TXT 49
broj: 3
     
Od V. Dojkovića
Reambulacija šumskih medja.     PDF    TXT 81
Od J. Kuzme
Statistično procjenbeni podatci o sječini Boljkovo.     PDF    TXT 85
Od A. Ugrenovića ml.
O šiškama grmlja i drveća i njihovim uzročnicima.     PDF    TXT 91
broj: 4
     
Novi predstojnik šumarskoga odsjeka k. z. v.     PDF    TXT 121
Od V. Dojkovića
O njezi sastojina.     PDF    TXT 122
Od D. Lasmana
Šumarenje na otoku Rabu.     PDF    TXT 138
broj: 5
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva.     PDF    TXT 169
Gjuro Cesarić
Privatni šumoposjednici županije virovitičke.     PDF    TXT 188
broj: 6
     
Od G. Nenadića
Šumarska nastava u kraljevini Bavarskoj.     PDF    TXT 209
Od V. Bönela
Reambulacija šumskih medja.     PDF    TXT 228
Vel. G. Vaca
Bujadnice i šumsko stelarenje po gornjoj Krajini.     PDF    TXT 233
Od T. Basare
Uspomene.     PDF    TXT 235
broj: 7
     
Od A. Petračića
Šumsko sjemenje.     PDF    TXT 249
O pitanju nižje šumarske obuke u Magjarskoj.     PDF    TXT 254
Od Dr. P. Čupovića
O krivom svjedočanstvu pred upravnim oblastima.     PDF    TXT 259
Od A. Ugrenovića ml.
Entomoložke bilježke.     PDF    TXT 269
Higienska i etička važnost šuma.     PDF    TXT 273
broj: 8-9
     
U oči predstojeće glavne skupštine družtva.     PDF    TXT 289
Od A. pl. Kaysera
Novi automatički mjerački stroj.     PDF    TXT 290
Od V. Bönela
Gorivo i drveni ugljen.     PDF    TXT 304
Od A. Kaudersa
Naučna ekskurzija slušatelja kr. šum. akademije u Primorje i Liku.     PDF    TXT 309
Od A. Ugrenovića st.
Ukinuće službovnih jamčevina.     PDF    TXT 329
Pišu braća Hekner
O uredjenju šuma i sastavku šum. gosp. osnova.     PDF    TXT 332
broj: 10
     
† Josip Kozarac.     PDF    TXT 369
Peticija kr. kot. šumara križevačkih absolvenata na sabor.     PDF    TXT 370
Od G. Nenadića
Izložba kraljevine Bavarske u Nürnbergu.     PDF    TXT 385
broj: 11
     
Izvješće o XXX. redovitoj glavnoj skupštini hrv.- slav. šum. družtva.     PDF    TXT 417
broj: 12
     
Izlet u Turopoljski lug.     PDF    TXT 465
Piše P. Manojlović
Reambulacija medja šumskih posjeda.     PDF    TXT 471
Piše I. Grčević
Biljegovina u šumsko računarskom poslovanju.     PDF    TXT 474
broj: 1
     
 
Osobne viesti.
     
Osobne viesti.     PDF    TXT 38
 
Družtvene viesti.
     
Družtvene viesti.     PDF    TXT 36
broj: 2
     
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF    TXT 78
broj: 1
     
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 39
broj: 2
     
 
Iz upravne prakse.
     
Iz upravne prakse.     PDF    TXT 74
broj: 1
     
 
Različite viesti.
     
Državni izpiti. — Troškovi zagreb. šum. akademije.     PDF    TXT 40
broj: 2
     
Lovačka izložba u Zagrebu. — Predstavka glede uredjenja šum. akademije. — Šumarski dom u Topuskom. — Visoka škola za kult tla u Beču. Segregacija šuma za gradove Belovar i Ivanić. — Novo šumarsko družtvo u Magjarskoj. — Kubikator. — Sa njem. visokih škola. — Slušači šum. akademije u Zagrebu. — Tečaj za drvare. — Stanje šumarstva u virovit. županiji.     PDF    TXT 75
broj: 3
     
Broj šum. uprav, činovničtva u Hrvat. i Slavoniji. — Zakon o ribogojstvu. — Lovačko rib. viestnik. — Komercijalni tečajevi za šumare. — Medjunarodni gosp. šum. kongres u Beču. — Radnje oko pošumljenja Krasa — Kubikator. — Dva nova lista. — Objava.     PDF    TXT 115
broj: 4
     
Sa kr. šumarske akademije u Zagrebu. — Šumarski vježbenici u bos. službi. — Izložba rogovlja u Zagrebu — Mamutovac drvo budućnosti. — Novi kubikator. — Samoubijstvo. — Glas iz naroda. — Izvoz borovice. — Drvarska burza.     PDF    TXT 165
broj: 5
     
Lugarski tečaj u Topuskom. - Red predavanja na kr. šum. akademiji. — Proizvodnja štapova. — VIII. Medjunarodni gosp. šum. kongres u Beču. — Prenos šumarske vis. škole iz Sćavnice u Budimpeštu. — Uzdržavanje šuma u okolici grada Zagreba. Taracanje cesta drvom.     PDF    TXT 204
broj: 6
     
Naučno putovanje. — Zemaljska gosp. izložba u Zagrebu. — Družtvo privat. gosp i šum. činovnika. — Glavna skupština magjar. šum. družtva — Zaključak glede prodaje stabala. — Anduro. — Tvornica briketa. — Glavna skupština štajerskog i austrijskog šum. družtva.     PDF    TXT 242
broj: 7
     
Upit. — Podpore za držav. šum. činovnike. — K pitanju šum. akademije. — Naučno putovanje u Slavoniju i Bosnu. — Medjunarodni gosp. šum. kongres u Beču. — Veleprodaja šuma u Rusiji. — Radničko pitanje. — Njemački državni šumarski savjet. — K statistici šum. u Austriji. — Šumarska obuka u Japanu. — Briketi. — Šume u Rumunjskoj. — Zaključni račun II. b. i. o. z. g. 1905. — Rogač. - Umro.     PDF    TXT 276
broj: 8-9
     
Šumarski sastanak. — Mjesečni izvještaji žup. šum izvjestitelja, Stanbeno pitanje kot. šumara - Doktori kulture tla. — Za preprečiti šumarski proletariat u Bavarskoj — Nova naredba u polaganju držav. izpita — Taracanje cesta drvom. — Novi rektor visoke škole za kulturu tla u Beču. — Nižja šumarska obuka u Bavarskoj.     PDF    TXT 367
broj: 11
     
Propisi o polaganju rigoroza na visokoj školi za kulturu tla u Beču. — Magjarski glas o Kozarcu. — Evropsko šum. drveće u Japanu. — Upliv porietla sjemena na svojstva drveća.     PDF    TXT 460
broj: 12
     
Povišenje naukovine za inozemce na njemačkim visokim školama.     PDF    TXT 504
Povišenje naukovine za inozemce na njemačkim visokim školama.     PDF    TXT 504
Promjerka po sustavu E. Böhmerle-a.     PDF    TXT 504

                UNDER CONSTRUCTION