godište: 1890    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1890 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT     HR 1
Piše vlastelinski Šumar Stjepan Hankonyi
Šume u slavonskoj Podravini.     PDF    TXT 2
Barišić Pavle
Šumska privreda na svjetskoj izložbi u Parizu 1889.     PDF    TXT 19
Priobćuje dr. Dragutin O. Cech.
Umjetno ribogojstvo i naši šumari.     PDF    TXT 38
 
Razne viesti
     
- Zaključni račun za god. 1889.
- Družtvenoj pripomoćnoj zakladi.
    PDF    TXT
41
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Naredba vis. kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. prosinca 1889. broj 32299 glede razjašnjenja pravoužitničtva u konkretnim slučajevima     PDF    TXT 42
 
Sa drvarskog tržišta
     
- Izvoz bukovih dužica.
- Uspjeh dražbene prodaje drva kod gjurgjevačke imovne obćine.
- Dražba stabala.
    PDF    TXT
44
 
Osobne viesti
     
Imenovanje. - Nikola Bielić     PDF    TXT 45
 
Sitnice
     
- O polaganju tekućih i neizperivih boja na šumskim kartama.
- Crtica iz moje lovske prakse.
    PDF    TXT
45
 
Razne viesti
     
Oglas. - Izkaz. - Dopisnica uredništva     PDF    TXT 48
broj: 2
     
???
Kako stoji sa šumama na zemaljskoj kruglji?     PDF    TXT 80
 
Družtvene viesti
     
Sjednica upravljajućeg odbora šumarskoga družtva     PDF    TXT 88
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Kesterčanek Ž. Fran
Die Baume und Sträucher des Waldes     PDF    TXT 88
 
Osobne viesti
     
Imenovanja. - Najstariji šumar u zemlji. - + Franjo Rossipal     PDF    TXT 90
 
Sitnice
     
Razjašnjenje. - Ubila ga troka. - Hajka u Migalovcih.- Jesenske šljuke. - Kako se love lisice u jazbini? - Sućut psa. - Drvarenje u gradu Zagrebu. - Medvjed i 17-godišnji dečko. - Stanje lugarske mirovinske zaklade otočke imovne obćine. - Ogroman brest. - Tamanjenje puha i uporaba puhovoga krzna.     PDF    TXT 91
 
Razne viesti
     
Oglas. - Izkaz. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 96
broj: 3
     
...ć
Pogled na 1889.     PDF    TXT 135
Eduard Rossipal, kr. šum. taksator
Sjednica upravljajućeg odbora. - Zahvala.     PDF    TXT 136
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Cech O. Dragutin
Gojenje pastrva     PDF    TXT 137
 
Lovstvo
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 137
 
Osobne viesti
     
Imenovanje. - Umirovljen. - Umro     PDF    TXT 138
 
Sitnice
     
Nagrade za podignuće gajića na Krasu. - Lov na divlje svinje. - Glas iz doljno-miholjačkog kotara. - Hajka u Jelasu. - Drzovitost lisice. - Srne u Pribudovcu. - Zaostatci od šumskih odšteta. - Šumarske iskrice. - Kako se gospodari sa šumama u Americi? - Trgovina s krzni u Sibiriji. - Koliko se proizvadja kore za strojbarstvo u Rusiji? - Šumsko sjeme     PDF    TXT 138
 
Razne viesti
     
Natječaji. - Objava. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 143
broj: 4
     
Cesarić, Gj.
Važnost šume za materijalno i duševno dobro čovjeka     pdf    TXT 179
Zemaljski prinos hrv.-slav. šumarskom družtvu. - U pitanju gradnje družtvenog šumarskog doma. - Novi članovi družtva. - Družtvene diplome. - Izkaz p. n. gg. članova družtva     PDF    TXT 185
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Odredba kr. župan. oblasti u Ogulinu od 4. veljače 1890. br. 1400 glede obdržavanja izpita za lugarsko i pomodno osoblje     PDF    TXT 186
 
Sa drvarskog tržišta
     
Skupština domaćih veletržaca s drvi.     PDF    TXT 187
 
Osobne viesti
     
Imenovanja     PDF    TXT 189
 
Sitnice
     
Vac G.
Pismo iz Stubičkog kotara.     PDF    TXT 190
Cech O. Dragutin
Ribogojstvo u Slavoniji.     PDF    TXT 190
 
Razne viesti
     
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 192
broj: 5
     
Kesterčanek Ž. Fran
Osvrt na stanje uprave obćinskih šuma u županiji zagrebačkoj u g. 1889.     PDF    TXT 216
???
Šumarski dom     PDF    TXT 226
Ettinger Josip
Razmatranja o gubaru (Liparis dispar)     pdf    TXT 229
Sjednica upravnog odbora šumar. družtva. - Pripomoćnoj zakladi šumarskoga družtva pristupiše     PDF    TXT 231
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumsko grmlje i drveće u Hrvatskoj i Slavoniji, opisao Josip Ettinger. - Continentale Holz-Zeitung     PDF    TXT 232
 
Sa drvarskog tržišta
     
Uspjeh prodaje drva     PDF    TXT 232
 
Osobne viesti
     
Podieljenje. - Imenovanje. - Umrli su     PDF    TXT 233
 
Sitnice
     
Lugarski državni izpiti u županiji zagrebačkoj. - Ovogodišnje poučno putovanje slušatelja šumarskog tečaja. - Električno svjetlo i ribolov. - Jastrebovi - Bolnice za životinje u Indiji. - Lov na vidru. - Jedno od najvećih čudesa u bilinskotn carstvu. - Šibice (žigice). - O pomnažanju individua. - Ciene izrade i izvoza (iz šume) razne gradje po izkustvu A. Danhelovskog     PDF    TXT 233
 
Razne viesti
     
Potvrda. - Natječaj. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 238
broj: 6
     
S. O. M.
O lugarstvu. Crtice iz prakse.     PDF    TXT 254
Josip Vraničar, šumar
Nešto o procjeni stojećih stabala     PDF    TXT 261
- n -
Unapredjenje lova kod imovne obćine križevačke     PDF    TXT 264
Vac Jašo
Zvjerokradice     PDF    TXT 268
???
Krajiška investicionalna zaklada od god. 1888     PDF    TXT 271
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumsko grmlje i drveće u Hrvatskoj i Slavoniji, opisao Josip Ettinger     PDF    TXT 279
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Prodaja hrastova     PDF    TXT 278
 
Sa drvarskog tržišta
     
Uspjeh dražbe drva     PDF    TXT 278
 
Osobne viesti
     
Premješteni su. - Umro je     PDF    TXT 280
 
Sitnice
     
Uspjeh državnog izpita za samostalno vodjenjc šumskoga gospodarenja. - Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo na bečkom šumarskom kongresu. - Hrvatsko-slav. gospodarsko družtvo. - Lugarski državni izpiti. - Pokriće troškova ovogodišnje glavne skupštine. - Šumski požar. - Troprsti ljenivac ili tipavac. - Duševni razvoj životinja     PDF    TXT 280
 
Razne viesti
     
Land- und Forstwirthschaftliche Ausstellugs-Zeitung. - Oglas. - Opomena. - Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 287
broj: 7
     
Kesterčanek Ž. Fran
Poziv i program za XIV. glavnu skupštinu hrvat.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 289
Okružnica i molba. - Objava predsjedničtva družtva. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 333
Piše Vinko Benak, nadšumar II. banske imovne obćine
Šuma "Kotar" grada Petrinje.     PDF    TXT 291
Obradović Milan - Ličanin
Sa gospodarsko-šumarske izložbe u Beču     PDF    TXT 301
Vaclav Fuksa
Crtice iz povjesti šćavničke šumarske akademije.     PDF    TXT 305
ac G.
Pismo iz stubičkog kotara.     PDF    TXT 311
Obradović Milan - Ličanin
Je li Symbiosa, koja pravljenju Mycorhize vodi, na mladim omorikama škodljiva?     PDF    TXT 317
Kao članovi utemeljitelji pristupiše. - Družtvenoj pripomoćnoj zakladi pristupiše. - Zajednički izlet družtvenih članova na bečku šumarsku i gospodarsku izložbu. - Šumarski odjel jubilarne zemaljske izložbe. - Pokriće troškova ovogodišnje glavne skupštine.     PDF    TXT 321
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Motriocem ptičjega svijeta.     PDF    TXT 326
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Odobrenje izvanrednog proračuna u investicionalne svrhe. - Naredba kr. hrvatsko-slavon.-dalm. zemaljske vlade. - Naredba od 7. lipnja 1890. br. 3330. glede ujednostručenja računarskog računovodstva kod imovnih obćina. - Naredba glede sastavka elaboratu za mostogradnje od 19. svibnja 1890. broj 7811. - Naredba glede od službe odpuštenih činovnika, da se opet neušuljaju u obćinske službe     PDF    TXT 322
 
Osobne viesti
     
Imenovanje i premještenje. - Aleksander Perrin     PDF    TXT 326
 
Sitnice
     
Barbarizam. - Ettingerov štap za sadnju. - Pfisterov stroj za impregniranje bukovine. - Šumarsko-gospodarski kongres u Beču. - Drveća s bielikom. - Crni brzan. - Uporaba orla kod Kirgiza. - O lukavosti i razboritosti nekojih životinja. - Lov na pticu grabilicu pomoću u šare. - Okamenjene šume. - Kazalo odaljenosti pojedinih mjesta na Dunavu, Dravi i Savi. - Postotak higromatičke vode kod raznih vrsti drveća. - Izkaz. - Zaključni račun     PDF    TXT 327
broj: 8
     
Poziv k sudjelovanju kod jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe 1891. u Zagrebu     PDF    TXT 337
Glavni program jubilarne gospodarske i šumarske izložbe god. 1891. u Zagrebu     PDF    TXT 343
Obćenite ustanove za jubilarnu gospodarsko-šumarsku izložbu godine 1891. u Zagrebu     PDF    TXT 345
M. M. R.
Šumska sjetva     PDF    TXT 349
Piše Vinko Benak, nadšumar
Imovna obćina 2. banska     pdf    TXT 357
 
Razne viesti
     
Sjednica upravnog odbora šum. družtva.     PDF    TXT 367
 
Lovstvo
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je nagrada izplaćena.     PDF    TXT 368
 
Osobne viesti
     
Imenovanje     PDF    TXT 368
 
Sitnice
     
Borba za obstanak     PDF    TXT 368
 
Razne viesti
     
Potvrda. - Izkaz članova. - Objave. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 369
broj: 9-10
     
Sjednički zapisnik o ovogodišnjoj glavnoj skupštini     PDF    TXT 385
???
Uredjenje šuma imovne obćine Križevačke.     PDF    TXT 417
M. M. R.
Gubar     PDF    TXT 442
Rački Vatroslav
Tobolac za lugare. Piše Vatroslav Rački. (Nastavak)     PDF    TXT 448
Piše Ivan Stojanović, šumarski pristav
Racionalno šumarenje brodske imovne općine     PDF    TXT 458
V. F.
Francuzke šumarske škole     PDF    TXT 462
Sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 466
 
Osobne viesti
     
Umrli     PDF    TXT 467
 
Sitnice
     
Pismo iz Banovine. - Tetrieb (Tetrao urogallus). - Kako da računamo odštetu za rastivo pruće, prisvojeno neovlaštenim načinom? - Poraba bukve u graditeljstvu. - Prava kubična sadržina pravilno sadjevenih gorivih drva. - Težina jednog prostornog metra od raznih vrsti suhog drveta (po Chevandier de Valdrome). - Izkaz o rukovanju mirovinske zaklade za činovnike imovnih obćina za godinu 1889. - Plaća indijskih šumara. - Pripomenak k raspravi "O lugarstvu"     PDF    TXT 467
 
Razne viesti
     
Podpora za oskudne slušatelje šumarstva. - I. Izkaz i potvrda. - Dražba hrastovih stabala. - Oglas dražbe. - Objava. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 477
broj: 11
     
Poziv     PDF    TXT 481
Ebermayer Ernest
Hygienička važnost šuma, dokazana pomnim iztraživanjem šumskog zraka i tla     PDF    TXT 482
Marino conte Bona. kr. žup. nadšumar
Izvještaj kralj. županijskoga nadšumara modruško-riečke županije.     PDF    TXT     HR 491
Napisao kr. profesor šumarstva Drag. P. Hlava
Izvještaj o poučnom putovanju slušatelja šumarstva na kr. gosp.-šumarskom učilištu u Križevcih god. 1890.     PDF    TXT 499
Piše Milan Obradović-Ličanin
Sa gospodarsko-šumarske izložbe u Beču.     PDF    TXT 503
Antun Tomić, c. i kr. umirov. šumarnik
Kritička smotra nauke dr. Maxa Presslera o rationalnom šumaru i njegovom najizdašnijem trajnom gojenju šume     PDF    TXT 507
???
Medjunarodni gospodarsko-šumarski kongres u Beču god. 1890     PDF    TXT 509
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Okružnica kr. banskoga stola od 15. listopada 1890. br. 23.702, kojom se upućuju svi kr. sudovi I. molbe glede izbora vještaka šumsko-tehničke struke. - Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 20. listopada 1890. br. 40233, upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika za imovne obćine, glede sudjelovanja imovnih obćina kod buduće jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe u Zagrebu     PDF    TXT 518
 
Osobne viesti
     
Odobrenje izbora. - Imenovanje     PDF    TXT 518
 
Sitnice
     
Uspieh ovojesenskih državnih šumarskih izpita. - Odbor odsjeka za šumarstvo jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe za g. 1891. - Nesretan slučaj. - Šumski požar. - Požar branjevine. - Izkaz za vrieme od 1. siečnja do 31. srpnja 1890. prijavljenih, razpravljenih i nerazpravljenih šumskih prekršaja, u području kr. županije zagrebačke. - Dan u bečkoj izložbi. - Trgovačke mjere za obračun gradje u raznim zemljama i gradovima. - Uspieh o otrovanoj grabežljivoj zvjeradi stychninom god. 1889/90     PDF    TXT 519
 
Razne viesti
     
Oglas. - Poziv. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 527
broj: 12
     
Vrbanić Mijo
40-godišnjica kr. šumarnika Antuna Soretića     PDF    TXT 529
Prosper Demontzey, nadšumar, Pariz
O zagradjivanju bujica i pošumljivanju gora     PDF    TXT 530
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 573
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Naredba zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. studenoga 1890. broj 45.149., upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika područnih imovnih obćina, kako da treba obložiti podneske glede umirovljenja imovno-obćinskih lugara     PDF    TXT 574
 
Osobne viesti
     
Premještenje. - Promaknuće. - Umrli su.     PDF    TXT 575
 
Sitnice
     
Odgovor na pitanje. - Izpražnjena lugarska mjesta i stipendije     PDF    TXT 575
 
Razne viesti
     
Izpravak. - III. Potvrda     PDF    TXT 575

                UNDER CONSTRUCTION