godište: 1879    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1879 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sandtner, Vojtjeh
III. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 9
 
RAZNE VIESTI
     
???
Društvene vijesti - Osobne promjene - Vriedno da se nasleduje - Našemu šumskom zaštitnom osoblju! - Pretjerane cijene drva! - Osvrt na ciene šumskih proizvoda godine 1878. na sisačkom tržištu. - O porabi šiške. - Grobničko polje i pošumljenje istog. - Iskaz prinosa za renoviranje Resselova spomenika u Ljubljani - Natječaj - Oglasi     PDF    TXT 54
broj: 2
     
Vatroslav Cerman
Omedjivanje šuma     PDF    TXT 76
???
Uredjenje porabe šiške na temelju zakona     PDF    TXT 82
 
Razne viesti
     
Imenovanja. — Družtvene viesti. — Osobne promjene. — Uplaćeni prinosi za tekuću godinu 1879. — Za Resselov spomenik. — Družtvene zbirke. — Kraška skupština. — Nagon ili razum! — U slavu srebrnoga pira naših prejasnih vladara. — Ošumljenje u Senju. — Naše družtvo. — Ustrielio vepra. — Ustrojstvo naših državnih izpita. — Državni izpiti. — Srebrni pir Nj. Veličanstva. — Poziv svim šumskim posjednikom i šumarom po Austro-Ugarskoj. — Poziv na hrv.-slav. šumare u svrhu tamanjenja najškodljivijih zareznika u hrasticih i prve nagrade tamanjenja istih. — Oglasnik (Na uvaženje). — Stanje družtvene blagajne. — Poziv na predplatu (Jagdzeitung)     PDF    TXT 85
broj: 5
     
 
Prilog društvenom organi hrv.-slav. šumarskog društva
     
JosipWessely, glavni nadzornik dobara i ravnatelj Šumarske akademije
Prilog družtvenomu organu hrv.-slav. šumarskoga družtva: Naše današnje stanje o brstu i brstiku     PDF    TXT 231
broj: 3
     
Schultz Alex. Nik.
Sedam glavnih točaka šumskoga gospodarstva i njihova teoretično-praktična uporaba     PDF    TXT 97
Pausa, nadšumar
Izkaz o uspjehu šumsko-gospodarstvene obhodnje druge banske imovne obćine godine 1878     PDF    TXT 117
Danhelovsky Adolf
Posredujuće misli     PDF    TXT 128
 
Razne viesti
     
Družtvene viesti. — Osobne promjena. — Uplaćeni družtveni prinosi za godinu 1879. — Obćenita skupština na Krasu. — Bagrena u diluvialnoj naplovini. — Šta nam valja činiti da si nakon svršenih šumarskih nauka dotičnik pribavi potrebito znanje za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva? — Djačkim dobrotvorom! — Hrastove šume guljevače u Bavarskoj. — Pirovna stabla u Hrvatskoj i Slavoniji. — Pozor! — Stanje družtvene blagajne     PDF    TXT 139
broj: 4
     
Hlava Dragutin
Službeno izvješće o XII. velikoj skupštini austrijskoga državnoga šumarskoga družtva u savezu sa hrvatsko-slavonskim i kranjsko-primorokim šumarskim družtvom     PDF    TXT 153
???
Nasad svatbenih stabala     PDF    TXT 225
Pausa, nadšumar
Bilježke ob odnošaju medju količinom, težinom itd. sjemenja od drveća     PDF    TXT 227
Promjene u osoblju     PDF    TXT 228

                UNDER CONSTRUCTION