broj: 9/1943        pdf (8,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194309 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA I BOTANIKA
     
Dr M. Anić
Hrvatske i južnošvicarske šume pitomog kestena s biljnosocioložkog gledišta.     PDF    TXT 257
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr M. Anić
O klijavosti amorfina sjemena.     PDF    TXT 261
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA I DRVETA
     
I. H-t.
Bagremovina kao rudničko drvo.     PDF    TXT 263
 
KNJIŽEVNOST strana
     
Dr M. Anić
Prof. A. de Phillippis: Aspeti silvo-pastorali della Corsica.     PDF    TXT 264
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
P.
Snaga Kozarčevih "Mrtvih kapitala".     PDF    TXT 264
 
POVIEST HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
P.
Popis i vriednost drvene građe na brodogradilištu u Ozlju.     PDF    TXT 265
 
ZAKONSKE ODREDBE I DRUGI PROPISI
     
Ovjerova nacrta ovlaštenih inžinjera     PDF    TXT 265
 
UPLATA ČLANARINE I PREPLATE
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: lipnju     PDF    TXT 269
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: srpnju     PDF    TXT 270
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBORSKIH SJEDNICA
     
Priedlog družtvenog proračuna za 1944. godinu     PDF    TXT 271

                UNDER CONSTRUCTION