broj: 9/1940        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA.
     
Prof. dr. A. Petračić
O upotrebljivosti različito razvijenih sadnica.     PDF    TXT 433
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Ing. A. Postnikov
Eterička ulja četinara.     PDF    TXT 438
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. O. Piškorić
Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.     PDF    TXT 455
Ing. O. Piškorić
Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.     PDF    TXT 455
 
NEKROLOZI
     
Ing. Ružić
† Ing. Ivan Simčić.     PDF    TXT 457
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnik II. sjednice Upravnog odbora H. Š. D. održane 14. kolovoza 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 460
Zapisnik II. sjednice Upravnog odbora H. Š. D. održane 14. kolovoza 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 460
 
b) strana
     
Dr. Z. Vajda
G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.     PDF    TXT 468
Dr. Z. Vajda
G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.     PDF    TXT 468
Ugrenović
Č. Janković: Le reboisement et la correction des torrents dans le departement des Bosses - Alpes.     PDF    TXT 469
 
RAZNO
     
Službene tečajnice Zagrebačke burze     PDF    TXT 471

                UNDER CONSTRUCTION