broj: 9/1922        pdf (15,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci.
     
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Agrarna reforma i šuma     PDF    TXT 557
Ing. V. Putick (Ljubljana)
Gozdarstvo na Kranjskem     PDF    TXT 565
Ing. Josip Balen (Senj)
Produkcija sjemenja crnog bora u području kr. nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa u Senju     PDF    TXT 587
Miloš P. Ćirković (Kruševac)
Pitanje željezničkih pragova     PDF    TXT 592
A.
Pravoužitništvo krajiških imovnih općina     PDF    TXT 600
 
Literarni pregled.
     
Dr. Langhoffer
Dr. Wolff i dr. Krause: Die Forstlichen Lepidopteren     PDF    TXT 602
Ugrenović
Prikaz stručne literature     PDF    TXT 603
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Marinović
Rezultati dražbe jesenje kampanje 1921. i proljetne 1922     PDF    TXT 604
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika VI. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 615
Zapisnik II. odborove seje ljubljanske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 624
Izvještaj o radu upravnog odbora J. Š. U.     PDF    TXT 629
Pogodnosti vožnje za učesnike zbora     PDF    TXT 636
 
Naredbe.
     
Polaganje državnih preizkušenj     PDF    TXT 637
Polaganje državnih preizkušenj     PDF    TXT 637

                UNDER CONSTRUCTION