broj: 9/1910        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara u privatnim službama i kako da se tome predusretne ? Jedan predlog. (Odziv na članak u »Šumarskom listu" od kolovoza t. g.)     PDF    TXT 338
Napisao Gašo Vac, kr kot. šumar
Šumarstvo županije požežke u godini 1909.     PDF    TXT 345
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF    TXT 350
 
Različite viesti :
     
Ovogodišnja glavna skupština hrv.-slav. šumar, društva. — Sa kr. šumarske akademije. — Izlet slušača kr. šumarske akademije u Beč. — Izvršivanje šumske paše može pod okolnostima biti šumsko-uzgojna mjera. — Geološka karta. — Stručno-naučna ekskurzija. — Visoka škola za šumarstvo i gospodarstvo. — Izjednačenje zagrebačke šumarske akademije sa onom u Ščavnici. — Kr. hrv.-slav. zem. agrikulturno-kemijski zavod. — Novi način dobivanja drvne žeste (alkohola).     PDF    TXT 352

                UNDER CONSTRUCTION