broj: 9/1894        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Osnova zakona, kojim se preinačuje §. 9. zakona od 21. siečnja 1877. o preustrojstvu kr. gospodar. i šumar. učilišta u Križevcih zajedno s obrazloženjem i saborskom razpravom.     PDF    TXT 387
Osnova zakona ob uredjenju berivah zemaljskih urednikah i službenikah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, zajedno s obrazloženjem     PDF    TXT 393
D. K.
Praktična uporaba trigonometrije.     PDF    TXT 409
J. E
Querem rubra (amerikanski crveni hrast).     PDF    TXT 427
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 430
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Predradnje za popunje mjestah kr. kot. šumarah.     PDF    TXT 430
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 431
PAUSA (PAUZA), Gustav
Skrižaljke rastenja i prihoda šuma II. banske imovne obćine     PDF    TXT 432
 
Lovstvo:
     
Silan medvjed     PDF    TXT 436
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Francuzka trgovina drva i predlog gosp. Turrela.     PDF    TXT 437
 
Natječaji.
     
Dražbe.     PDF    TXT 442
Proglas     PDF    TXT 443
Oglas.     PDF    TXT 444
Dopisnica uredničtva: Na omotu.     PDF    TXT 444

                UNDER CONSTRUCTION