broj: 9/1885        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše A. Tomić, c. kr. umir. šumarnik
K pitanju uzčuvanja šuma po kraških strana.     PDF    TXT 353
Napisao nadšumar Gj. Koča
Normalni prirast, normalna zaliha i kameralna procjena.     PDF    TXT 356
Saobćnje J. Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik
Obedska bara, njekoć i sada.     pdf    TXT 365
Piše J. Zezulka, kr. šumar.
Jedna o trovanju zvjeradi strihninom.     PDF    TXT 370
KOČA, Gjuro Đuro Đorđe
Naši šumarsko-upravni i naučni odnošaji     PDF    TXT 373
Priobćuje J. Kozarac, kr. šumar
K nauci o uzgoju šuma.     PDF    TXT 376
Priobćuje Dragutin Trötzer, šumar
Bagren ili nerod kao šumsko drvo.     PDF    TXT 385
 
Različite viesti:
     
K predstavki u pogledu zemalj. kult. viećnika. — Okružnica i naredba tičuća se šumarstva. — Sa šumarskog zavoda u Križevcih. — Mirovinska zaklada lugarskog osoblja brodske imovne obćine. — Šumske prodaje. — O našoj trgovini šiškami. — Bukov trud, kao šumski nuzužitak. — Produkcija kestenja i oraha u Slavoniji. — Tvornica uvijena pokućtva na Vratih. — Škole za drvorezbarstvo i košaračtvo. — Prijateljem lova. — Lov na tetriebove. — Smjeli čin. — Plodorod i sjetve. — Šumski požar. — Fosilni hrast. — Pitanja za pismeni konačni izpit na zavodu križevačkom. — Hrvatsko družtvo naravoslovaca. — Predlozi Dragutina Hirca o ošumljenju bakarske okolice. (Nastavak). — Orahovi furniri. — Riedki pojav. — Šumarstvo na zemaljskoj izložbi u Cjelovcu. — Žestika (tatarski javor, acer tataricum). — K statistiki hrvatskog šumarskog družtva. — Naše imovne obćine. — Iz Srbije. — Šumarski koledar za mjesec rujan. — Imenovanja i odlikovanja.     PDF    TXT 390
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 400

                UNDER CONSTRUCTION