broj: 9-10/2023        pdf (11,98 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202309 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Treba li se brinuti za budućnost ljudskih potencijala u šumarstvu?     pdf    TXT     HR     EN 415
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Marija Pandža, Milenko Milović, Vesna Krpina, Damira Tafra UDK 630*182 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.9-10.1
Flora otoka Rivnja te vegetacija makije i drveća Rivnja i otočićâ Sestrice     pdf    TXT     HR     EN 417
Dževada Sokolović, Zerina Dupovac, Amina Karišik, Jelena Knežević, Velid Halilović, Jusuf Musić UDK 630* 383 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.9-10.2
Oštećenja na šumskim cestama kao posljedica nepravilne izgradnje     pdf    TXT     HR     EN 433
Vojislav Dukić, Srđan Bilić, Danijela Petrović, Goran Jović UDK 630*810 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.9-10.3
Primjenjivost različitih modela regresije za procjenu volumena krupnog drva stabala hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 445
Sažetak
U Bosni i Hercegovini za procjenu volumena stabala hrasta u visokim šumama koriste se uređajne tarife, koje su izrađenene na temelju dvoulaznih volumnih tablica za hrast s područja Njemačke autora Schwappach iz 1905. godine. Postoje indicije da se primjenom navedenih tarifa u uređajnoj praksi dobivaju određene razlike u količini procijenjenog volumena krupnog drva u odnosu na stvarno stanje. Materijal za izradu volumnih tablica odnosno modela regresije predstavljali su podaci izmjere i izračuna stvarnog volumena drva 2.413 modelnih stabala u različitim stanišnim i sastojinskim uvjetima. Na osnovi raspodjele stabala po debljinskim stupnjevima možemo zaključiti da je relativno mali broj stabala koja su deblja od 70 cm, u ostalim debljinskim stupnjevima broj stabla veći je od 100, odnosno u intervalu od 111 do 316. Testirani su modeli koji imaju široku primjenu za izjednačenje volumena krupnog drva stabla kao zavisne varijable u ovisnosti o prsnom promjeru i visini stabla kao nezavisnim varijablama. Za usporedbu i analizu upotrebljivosti modela regresije korišten je veći broj kriterija (Srednja apsolutna greška, Korijen prosječne kvadratne pogreške, Koeficijent determinacije i Akaike informacijski kriterij). Uz navede kriterije, testirane su značajnosti razlika pomoću t-testa parova uzoraka između stvarnih i procijenjenih volumena krupnog drveta stabala te utvrđeni postoci odstupanja procijenjenih od stvarnih volumena, po debljinskim stupnjevima i ukupno. Modeli kao što su Schumacher-Hall i Spurr II daju zadovoljavajuću točnost, s obziron na to da su u pitanju općeniti modeli namijenjeni za procjenu volumena stabala na području cijele Bosne i Hercegovine. Uvođenjem u model i treće varijable, promjer debla na sedam metara visine, povećava se značajno točnost procjene volumena stabala. Zbog izmjere promjera na sedam metara visine povećava se značajno i količina rada na terenu na prikupljanju potrebnih podataka, pa ovaj model nije pogodan za primjenu u operativnim inventurama šuma. Uvođenjem visine baze krošnje stabla kao treće varijable, nije se povećala točnost procjene volumena stabla u odnosu na analizirane dvoulazne modele.

Ključne riječi: hrast kitnjak; Smalianova formula; volumen krupnog drva; regresijski model; nelinearna regresija
Milan Drekić, Branislav Kovačević, Leopold Poljaković-Pajnik, Andrej Pilipović, Marina Milović, Vid Rađević UDK 630*453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.9-10.4
Utjecaj hrastove mrežaste stjenice Corythucha arcuata na visinu biljaka hrasta lužnjaka ovisno o načinu podmlađivanja     pdf    TXT     HR     EN 457
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Maja Cvek, Doris Šegota, Kaća Piletić, Gabrijela Begić, Maša Knežević, Dijana Tomić Linšak, Marina Šantić UDK 630*145.7
https://doi.org/10.31298/sl.147.9-10.5
Komarci u Hrvatskoj, bolesti koje prenose, načini prevencije i suzbijanja     pdf    TXT     HR     EN 465
Stanimir Živanović UDK 630* 431
https://doi.org/10.31298/sl.147.9-10.6
Određivanje sezone šumskih požara analizom klimatskih uvjeta na području sjeveroistočne Srbije     pdf    TXT     HR     EN 477
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Kopnena kornjača (Testudo hermanni Gmelin, 1789)     PDF    TXT 485
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSTVA
     
Damir Drvodelić
Razmnožavanje australskog stribora (Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill & J. M. Allen)     PDF    TXT 486
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Marijan Grubešić, Silvija Zec
Posjet delegacije Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Slovačkoj šumarskoj komori     PDF    TXT 489
 
IZ HŠD-a
     
Branko Meštrić
Uz 125. obljetnicu Šumarskog doma     PDF    TXT 493
 
IN MEMORIAM
     
Božica Čavlović
Goran Klos, dipl. inž. šum. (1959.–2023.)     PDF    TXT 495
Ivica Tomić
Marijan Aladrović, dipl. inž. šum. (1956.–2023.)     PDF    TXT 496
Ivica Tomić
Zorislav Kajtar, dipl. ing. šum. (1950.-2023.)     PDF    TXT 497

                UNDER CONSTRUCTION