broj: 9-10/2019        pdf (7,03 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Hoće li promjenom ministra doći i do promjene odnosa prema šumarskoj struci?     pdf    TXT     HR     EN 389
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir Ugarković, Željko Španjol, Ivica Tikvić, Dražen Kapučija, Ivana Plišo Vusić UDK 630* 111 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.1
Mikroklimatske različitosti degradacijskih stadija šuma hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 391
Ivan Lukić, Nikola Lacković, Milan Pernek, Christa Schafellner UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.2
Redefinicija kritičnih brojeva jajnih legala gubara (Lymantria dispar L.) za hrast lužnjak (Quercus robur L.) i prvi izračun za običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 403
Muammer Şenyurt, Ilker Ercanli UDK 630* 524 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.3
Usporedba modela umjetne neuralne mreže za predviđanje drvnog volumena krimskih borova u šumama pokrajine Cankiri     pdf    TXT     HR     EN 413
Tomislav Sedlar, Tomislav Sinković, Ivana Perić, Andrej Jarc, Srđan Stojnić, Bogoslav Šefc UDK 630* 812 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.4
Tvrdoća toplinski modificirane bukovine i grabovine     pdf    TXT     HR     EN 425
Sažetak
Na tržištu se pojavljuje velik broj proizvoda (uglavnom podnih obloga) od toplinski modificiranog drva. Poznato je da se drvu mijenjaju fizička i mehanička svojstva djelovanjem temperatura viših od 160 °C u okolišu siromašnome kisikom. U prikazanom radu istraživana je promjena tvrdoće po Brinell-u toplinski modificirane bukovine i grabovine u odnosu na recentno drvo, i to na tri glavna presjeka drva: poprečnom, radijalnom i tangentnom. Bukovina i grabovina odabrane su zbog utjecaja klimatskih promjena, kao i predviđanja na rasprostranjenost bukve i graba u Jugoistočnoj Europi. Drvo je modificirano u okolišu siromašnom kisikom 48 sati pri 200 ºC. Također je prikazana i ovisnost tvrdoće drva po Brinell-u o gustoći drva. Sva su mjerenja provedena pri ravnotežnom sadržaju vode drva od 12 %. Prosječne vrijednosti tvrdoće po Brinell-u toplinski modificirane bukovine i grabovine statistički se značajno razlikuju i manje su od prosječnih vrijednosti tvrdoće recentne bukovine i grabovine. Toplinskom modifikacijom bukovine i grabovine očekivano je došlo do smanjenja mase, a time i do smanjenja gustoće ispitanih uzoraka. U ovom istraživanju utvrđeno je da se primijenjenom toplinskom modifikacijom bukovini smanjila prosječna vrijednost tvrdoće po Brinell-u za 3% na poprečnom presjeku, za 15% na radijalnom presjeku i za 25% na tangentnom presjeku. Grabovini se istovrsnom toplinskom modifikacijom smanjila tvrdoća po Brinell-u za 6% na poprečnom presjeku, za 18% na radijalnom presjeku i za 13% na tangentnom presjeku.
Primijenjenom toplinskom modifikacijom drva smanjena je tvrdoća po Brinell-u na sva tri presjeka istraživane bukovine i grabovine. Međutim, zabilježeno smanjenje tvrdoće još uvijek ne priječi uporabu tako modificirane bukovine i grabovine u nenosivim drvenim konstrukcijama i drvenim podnim oblogama.

Ključne riječi: tvrdoća po Brinell-u; toplinski modificirano drvo; bukovina; grabovina
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Anamarija Jazbec, Mislav Vedriš, Ksenija Šegotić UDK 630*945
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.5
Analiza trajanja studiranja na preddiplomskim studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 435
Jelena Nedeljković, Mirjana Stanišić, Dragan Nonić, Mersudin Avdibegović, Marta Curman, Špela Pezdevšek Malovrh UDK 630* 111
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.6
Upravljanje klimatskim promjenama u šumarstvu i zaštiti prirode: institucionalni okviri u odabranim zemljama jugoistočne Europe     pdf    TXT     HR     EN 445
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić UDK 630* 181.6 + 187
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.7
Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (II) – 91F0, poplavne šume s vrstama Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia; 91L0, hrastovo-grabove šume ilirskoga područja     pdf    TXT     HR     EN 461
Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.8
Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA     pdf    TXT     HR     EN 469
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Morski kulik (Charadrius alexandrius L.)     PDF    TXT 479
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma /2/ :Iz svijeta gljiva hrvatskih šuma     PDF    TXT 479
 
OBLJETNICE
     
Igor Anić
Međunarodna asocijacija Pro Silva obilježila 30. obljetnicu osnutka     PDF    TXT 481
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Problematika sušenja poljskog jasena     pdf    TXT 484
 
IN MEMORIAM
     
Božidar Pleše
Simo Milković, dipl. inž. šum. (1927. – 2019.)     PDF    TXT 508

                UNDER CONSTRUCTION