broj: 9-10/2019        pdf (7,03 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Hoće li promjenom ministra doći i do promjene odnosa prema šumarskoj struci?     pdf    TXT     HR     EN 389
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir Ugarković, Željko Španjol, Ivica Tikvić, Dražen Kapučija, Ivana Plišo Vusić UDK 630* 111 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.1
Mikroklimatske različitosti degradacijskih stadija šuma hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 391
Sažetak
Hrast crnika (Quercus ilex L.) je temeljna autohtona šumska vrsta eumediteranskog područja Hrvatske. Hrast crnika pridolazi u svim uzgojnim oblicima i degradacijskim stadijima, a makije i garizi su najčešći degradacijski stadiji crnikovih šuma. Nekontroliranim sječama sastojina sjemenjača i njihovim prevođenjem u degradacijske stadije, mijenjamo mikroklimu određene sastojine. Mikroklimatska istraživanja obavljena su na području otoka Mljeta. Mjerenja su obavljena u šumi hrasta crnike, u degradacijskim stadijima makija i garig te u šumi alepskog bora s hrastom crnikom. Tijekom dvije godine mjerena je temperatura zraka (°C), temperatura tla (°C), oborine (mm), relativna vlaga zraka (%) te volumetrijska vlaga tla (%). Potencijalna evapotranspiracija je izračunata prema metodi Blanea i Criddle. Vodni deficit tijekom sušnog perioda izračunat je kao razlika mjesečne količine oborine (mm) i potencijalne evapotranspiracije (mm). Najveća kolebanja mikroklimatskih elemenata su izmjerena u degradacijskim stadijima hrasta crnike. Najveća apsolutna maksimalna temperatura zraka izmjerena je u stadiju garig, a najveća minimalna u stadiju makije.
Prosječne vrijednosti temperatura zraka i tla, oborine i potencijalne evapotranspiracije su bile najveće u stadiju gariga, a najmanje u stadiju makije. Prosječna vrijednost relativne vlage zraka je imala najveću vrijednost u visokoj šumi hrasta crnike. Prosječna volumetrijska vlaga tla je bila najveća u makiji (14,28 %), a najmanja u stadiju gariga (9,46 %). Vodni deficit u sušnom peridou bio je najveći u stadiju gariga (-73,95 mm), a najmanji u stadiju makije (-60,38 mm). Mikroklimatske prilike u degradacijskom stadiju gariga su nepovoljne za rast i razvoj hrasta crnike u odnosu na mikroklimatske prilike u sastojini visokog uzgojnog oblika. Prosječne vrijednosti mikroklimatskih elemenata u sastojini alepskog bora s hrastom crnikom bile su između prosječnih vrijednosti mikroklimatskih elemenata sastojine gariga i makije. Analiza ovih podataka mikroklime služi boljem poznavanju ekoloških prilika šumskih staništa.

Ključne riječi: mikroklima šume; struktura šume; hrast crnika; degradacijski stadiji; alepski bor
Ivan Lukić, Nikola Lacković, Milan Pernek, Christa Schafellner UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.2
Redefinicija kritičnih brojeva jajnih legala gubara (Lymantria dispar L.) za hrast lužnjak (Quercus robur L.) i prvi izračun za običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 403
Muammer Şenyurt, Ilker Ercanli UDK 630* 524 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.3
Usporedba modela umjetne neuralne mreže za predviđanje drvnog volumena krimskih borova u šumama pokrajine Cankiri     pdf    TXT     HR     EN 413
Tomislav Sedlar, Tomislav Sinković, Ivana Perić, Andrej Jarc, Srđan Stojnić, Bogoslav Šefc UDK 630* 812 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.4
Tvrdoća toplinski modificirane bukovine i grabovine     pdf    TXT     HR     EN 425
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Anamarija Jazbec, Mislav Vedriš, Ksenija Šegotić UDK 630*945
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.5
Analiza trajanja studiranja na preddiplomskim studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 435
Jelena Nedeljković, Mirjana Stanišić, Dragan Nonić, Mersudin Avdibegović, Marta Curman, Špela Pezdevšek Malovrh UDK 630* 111
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.6
Upravljanje klimatskim promjenama u šumarstvu i zaštiti prirode: institucionalni okviri u odabranim zemljama jugoistočne Europe     pdf    TXT     HR     EN 445
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić UDK 630* 181.6 + 187
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.7
Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (II) – 91F0, poplavne šume s vrstama Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia; 91L0, hrastovo-grabove šume ilirskoga područja     pdf    TXT     HR     EN 461
Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.143.9-10.8
Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA     pdf    TXT     HR     EN 469
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Morski kulik (Charadrius alexandrius L.)     PDF    TXT 479
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma /2/ :Iz svijeta gljiva hrvatskih šuma     PDF    TXT 479
 
OBLJETNICE
     
Igor Anić
Međunarodna asocijacija Pro Silva obilježila 30. obljetnicu osnutka     PDF    TXT 481
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Problematika sušenja poljskog jasena     pdf    TXT 484
 
IN MEMORIAM
     
Božidar Pleše
Simo Milković, dipl. inž. šum. (1927. – 2019.)     PDF    TXT 508

                UNDER CONSTRUCTION