broj: 9-10/2017        pdf (6,43 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠTO JE TRENUTNO AKTUALNO U HRVATSKOM ŠUMARSTVU     pdf    TXT     HR     EN 449
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sandra CRNKOVIĆ, Damir DRVODELIĆ, Sanja PERIĆ UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.1
MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KONTEJNERSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur  L.) IZ SJEMENSKE REGIJE GORNJA POSAVINA I POKUPLJE (1.2.3.)     pdf    TXT     HR     EN 451
Ceyhun GÖL, Hüseyin YILMAZ UDK 630* 91 + 114 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.2
UTJECAJ NAČINA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA / VEGETACIJSKOG POKROVA I EKSPOZICIJE NA SVOJSTVA TLA U SLIVNOM PODRUČJU GÖKDERE U SJEVEROZAPADNOJ TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 459
Neşe GÜLCI, Abdullah E. AKAY, Orhan ERDAŞ UDK 630* 361 + 821 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.3
PROCJENA PRODUKTIVNOSTI ALTERNATIVNIH METODA KORANJA DRVNOG SORTIMENTA     pdf    TXT     HR     EN 469
Osman MUJEZINOVIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ, Ahmed MUJČINOVIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ UDK 630* 442 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.4
ZNAČAJKE BOROVE IMELE (Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann (1914)) NA CRNOM BORU U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 477
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Maja JURC, Dušan JURC UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.5
PRVI NALAZ I POČETAK ŠIRENJA HRASTOVE MREŽASTE STJENICE, Corythucha arcuata (Say, 1832) (HETEROPTERA: TIN-GIDAE), U SLOVENIJI     pdf    TXT     HR     EN 485
SAŽETAK
O nalazu hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata) u parku dvorca Lužnica kod Zaprešića, Hrvatska, 6 km od slovenske granice, obavijestio nas je prof. Boris Hrašovec sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u jesen 2016. godine. 17. 11. 2016 obavili smo potragu za štetnikom na sedam lokacijama u jugoistočnoj Slove­niji (Mokrice, Obrežje, Rigonce, Dobova, Mostec, Zakot i Bukošek). Pričvršćeno i djelomično zeleno lišće, kao i otpalo lišće Quercus robur je bilo na terenu pomno pregledano i sumnjivi uzorci su stavljeni u plastične vrećice i donijeti u laboratorij za daljnju analizu. Morfološka identifikacija je provedena na uzorku jajnih grupa na do­njoj strani lišća i svlakova ličinki (exuviae) koje su bile prisutni na otpalom lišću Q. robur. Izvršeno je mjerenje broja jaja u 9 jajnih grupa i dužina i širina 30 jajnih čahura. Jajne ljuske (čahure) i svlakovi ličinaka na otpalom lišću Quercus robur bile su na pretraženom području nađene samo u hrastovoj šumi kod sela Zakot u blizini Brežica (E, 45°54’48“ N), koji je 14 km od najbližjeg nalaza u Hrvatskoj kod dvorca Lužnica. Jajne grupe sadržale su od 12 do 61 jajnih čahura. Jajne čahure su bile vretenastog oblika i crna s apikalnim otvorom i rubnim zadebeljenjem, duge 560 μm (475-596 μm) i široke 196 μm (183-196 μm). Ličinke su bile uglavnom tamne sa prozirnim žućkastim dijelovima na obje strane tijela. Imale su brojne bodlje. Brojne katranasto crne mrlje izmeta (faeces) hrastove mrežaste stjenice nalazile su se ravnomjerno na donjoj površini hrastovog lišća na kojem su bile prisutne jajne čahure i svlakovi ličinki. C. arcuata najvjerovatnije se proširila u Sloveniju iz Hrvatske, gdje je bila opažena kod dvorca Lužnica, ili kao autostoper sa željezničkom transportom, jer sjevernu granicu šume kod sela Zakot predstavlja željeznička pruga koja vodi od balkanske regije prema srednjoj Europi. U početku srpnja 2017. ustanovili smo namnoženje C. arcuata na lokaciji prvog nalaza i širjenje vrste na područje Krakovske hrastove šume, udaljeno 17 km zračne linije od sela Zakot.

Ključne riječi: invazivne vrste; strane vrste; lužnjak; Quercus robur; Slovenija
Ivana PAJAČ ŽIVKOVIĆ, Božena BARIĆ, Milorad ŠUBIĆ, Gabrijel SELJAK, Aleksandar MEŠIĆ UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.6
PRVI NALAZ STRANE VRSTE Chymomyza amoena [Diptera, Drosophilidae] U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 489
 
STRUČNI ČLANCI
     
Branko SITAŠ UDK 630* 669
https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.7
FINANCIJSKI UČINCI I UDIO OPĆEG TROŠKA U PROIZVODNJI DRVNIH SORTIMENATA U ŠUMAMA U VLASNIŠTVU RH     pdf    TXT     HR     EN 493
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
CRNOGLAVA SJENICA (Parus palustris L.)     PDF    TXT 503
Ivo Aščić
BJELOGLAVI SUPOVI – S KVARNERA U SVIJET     PDF    TXT 504
Ivan Martinić
IZ POVIJESTI NACIONALNIH PARKOVA: NAJRANIJI POČECI     PDF    TXT 505
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Davorin Kajba
ZNANSTVENA MONOGRAFIJA PROF. DR. SC. DALIBOR BALLIAN „VARIJABILNOST CRNE TOPOLE (Populopulus nigra L.) I NJENO OČUVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI“     PDF    TXT 508
Branko Meštrić
PREGLED PISANJA ODABRANIH ŠUMARSKIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 511
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Damir Delač
ZAKLJUČCI STRUČNOG SKUPA „STANJE PRIVATNIH ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ“     PDF    TXT 515
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Danko Diminić
Dr. sc. JELENA KRANJEC     PDF    TXT 521
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Irena Devčić
DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA     PDF    TXT 524
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Martina Tijardović, Sanja Perić
COST AKCIJA CA15226 ŠUMARSTVO PRILAGOĐENO KLIMATSKIM PROMJENAMA U PLANINSKIM PODRUČJIMA (CLIMATE-SMART FORESTRY IN MOUNTAIN REGIONS – CLIMO)     PDF    TXT 527
 
IZ HŠD-a
     
Lucija Vargović
DVA FOTO IZLETA KARLOVAČKOG OGRANKA HŠD-A TIJEKOM 2016. GODINE     PDF    TXT 532
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
DARKO FEKEŽA, dipl. ing. šum. (1934.-2016.)     PDF    TXT 537
Željko Španjol
VLADO ŠOŠTARIĆ, dipl. ing. šum. (1955.-2016.)     PDF    TXT 539

                UNDER CONSTRUCTION