broj: 9-10/2015        pdf (10,58 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201509 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
JESMO LI IZ POVIJESTI NEŠTO NAUČILI?     pdf    TXT     HR     EN
          digitalna biblioteka HŠD: Politika i korupcija
417
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Željko ZEČIĆ, Željko TOMAŠIĆ, Tomislav TOPALOVIĆ, Dinko VUSIĆ UDK 630*537 (001)
PRODUKCIJA BIOMASE AMORFE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „SLAVIR“     pdf    TXT     HR     EN 419
Marko ZEBEC, Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK, Ines MODRIĆ UDK 630*164 (001)
RAZNOLIKOST GORSKOG BRIJESTA (Ulmus glabra Huds.) NA PODRUČJU GORSKO-KOTLINSKE HRVATSKE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA     pdf    TXT     HR     EN 429
Toni KOREN, Stanislav GOMBOC UDK 630*453 (001)
PRVI NALAZ Chersotis rectangula ([Denis & Schiffermüller], 1775) ZA HRVATSKU I NOVI PODACI O Chersotis Multangula (Hübner, 1803) (Lepidoptera: Noctuidae)     pdf    TXT     HR     EN 441
Erol AKKUZU, Hidayet GUZEL UDK 630*453 (001)
UTJECAJ ŠUMSKOG RUBA SASTOJINE Pinus nigra NA GUSTOĆU POPULACIJE I DULJINU TIJELA Ips sexdentatus     pdf    TXT     HR     EN 447
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Milka GLAVENDEKIĆ, Bojana IVANOV, Milanka DŽINOVIĆ, Branka ARSOVIĆ, Danimir MANDIĆ UDK 630* 945.4 + 411 (001)
TEHNOLOGIJA PODUČAVANJA U RAZVOJU SVIJESTI JAVNOSTI O BOLESTIMA I ŠTETNICIMA DRVEĆA     pdf    TXT     HR     EN 455
Sažetak
Proučavanje razina znanja i svijesti javnosti među posjetiteljima 19. Međunarodnog sajma hortikulture, održanog u Beogradu od03. d0 604.2014. godine, sprovedeno je putem samostalnog popunjavanja upitnika. Svijest javnosti (stanovnika, učitelja, profesora srednjih stručnih škola, stručnjaka za njegovanje drveća i drugih korisnika) i znanja o invazivnim vrstama su neophodna za njihovo rano otkrivanje, primjenu stategije “uspori širenje” i upravljanje populacijama invazivnih stranih vrsta. Proučavanje svijesti javnosti i znanja o pet odabranih štetočina i bolesti drvaća pokazala su da 83.3% ispitanika nemaju znanja o njima. Ispitanici su upitani kaka bi pokazalu praktično znanje i povezalu štetočinu ili patogena sa simptomima na drveću i samo 4-11% su bili u stanju da daju točan odgovor. Odnos javnosti prema pitanjima zdravlja bilja je pozitivno. Skoro svi ispitanici kupuju biljke samo od registrovanih proizvođača, odnosno od dobavljača i registriranih rasadnika i  više od pola njih ne kupuje uvezene biljke i svijesni  su rizika da još stranih invazivnih vrsta može biti uvezeno u zemlju ili regijn preko uvoza biljaka, kao najvjerojatnijeg puta unošenja istih.
Ispitanici se koriste višestrukim izvorima kaka bi dobilu znanje o štetočinama i patogenima. Najčešći izvor kojim se koriste je internet, neposredno učenje u obrazovnim ustanovama (predavanja, seminari i sl.), novine i časopisi o trgovini. Ispitanici su motivirani ne bi li dobilu više znanja o štetočinama i patogenima, putevima njihovog unošenja i to ponajprija kau informacija a interneta, televizijskog programa, tiskane brošure i iz knjiga. Tehnologije podučavanja omogućavaju lako širenje informacija o zakonskim propisima, štetočinama patogenima i dobra su pomoć u ralizaciji cjeloživotnog učenja i poboljšanja svijesti javnosti. Problemsko
učenje, kao pristup usmjeren prema onome tko uči, pogodana je metoda za obrazovanje odraslih. Najvažnije je što se odgovornost za učenje prebacuje na osobu koja uči. Učenje treba bite integrisano iz više izvora ili subjekata, i to odgovara primjeni multidisciplinarnog pristupa u učenju o integralnoj zaštiti šuma, zelene infrastrukture i okoliša. Suradnja je neophodna u procesu učenja. Jedna od osnovnih osobina problemskog učenja je da ono mora biti vrednovano u praksi. To je neophodno da bi se podiglo razino znanja i svijest javnosti o štetnicima i bolestima i poboljšala praktična primjena znanja.

Ključne riječi: svijest javnosti; štetnici i bolesti drveća; putevi unošenja; tehnologija podučavanja; cjeloživotno obrazovanje
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivo AŠČIĆ UDK 630*945.2
DOPRINOS POŠTANSKIH MARAKA  U PROMIDŽBI ŠUMARSTVA     pdf    TXT     HR     EN 465
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
SMUKULJA (Coronella austriaca Laurenti)     PDF    TXT 473
Jozo Franjić
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: ENDEMI BIOKOVA – BIOKOVSKO ZVONCE (Edraianthus pumilio /Portenschl./ A. DC.) I PUZAVO ZVONCE (Edraianthus serpyllifolius /Vis./ A. Dc., Campanulaceae)     PDF    TXT 474
 
OBLJETNICE
     
Vice Ivančević
SLIKOVITO VELEBITSKO MJESTO KRASNO SVEČANO OBILJEŽILO 250 GODINA (1765-2015) SVOJE ŠUMARIJE – NAJSTARIJE U HRVATSKOJ     PDF    TXT 476
Alojzije Frković
FRAN ŽAVER KESTERČANEK – VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA I LOVSTVA  (1856.–1915.)     PDF    TXT 479
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Alojzije Frković
I BAŠKE OŠTARIJE DOBILE SPOMEN-PLOČU     PDF    TXT 482
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Oliver Vlainić
HŠD OGRANAK KARLOVAC POSJETIO VOJVODINU     PDF    TXT 485
 
IN MEMORIAM
     
Željko Španjol
Prof. dr. sc. ANTE TOMAŠEVIĆ (1932–2015)     PDF    TXT 493
Mile Radočaj
IVAN BOŽIČEVIĆ – SLUNJSKI, DIPL. ING. ŠUM. (1937-2015)     PDF    TXT 496

                UNDER CONSTRUCTION