broj: 9-10/2015        pdf (10,58 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201509 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
JESMO LI IZ POVIJESTI NEŠTO NAUČILI?     pdf    TXT     HR     EN
          digitalna biblioteka HŠD: Politika i korupcija
417
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Željko ZEČIĆ, Željko TOMAŠIĆ, Tomislav TOPALOVIĆ, Dinko VUSIĆ UDK 630*537 (001)
PRODUKCIJA BIOMASE AMORFE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „SLAVIR“     pdf    TXT     HR     EN 419
Marko ZEBEC, Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK, Ines MODRIĆ UDK 630*164 (001)
RAZNOLIKOST GORSKOG BRIJESTA (Ulmus glabra Huds.) NA PODRUČJU GORSKO-KOTLINSKE HRVATSKE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA     pdf    TXT     HR     EN 429
Toni KOREN, Stanislav GOMBOC UDK 630*453 (001)
PRVI NALAZ Chersotis rectangula ([Denis & Schiffermüller], 1775) ZA HRVATSKU I NOVI PODACI O Chersotis Multangula (Hübner, 1803) (Lepidoptera: Noctuidae)     pdf    TXT     HR     EN 441
Erol AKKUZU, Hidayet GUZEL UDK 630*453 (001)
UTJECAJ ŠUMSKOG RUBA SASTOJINE Pinus nigra NA GUSTOĆU POPULACIJE I DULJINU TIJELA Ips sexdentatus     pdf    TXT     HR     EN 447
Sažetak
Ips sexdentatus (Börner, 1776) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), velik šestozubi borov potkornjak, jedan je od najvažnijih štetnika iz porodice potkornjaka na području Turske. Ne samo da je sposoban napasti pojedinačna stable, već u povoljnim okolnostima može ući u prenamnoženja uzrokujući štete većih razmjera. Prostorna raširenost i štetnost ovog štetnika varira ovisno o različitim biotskim i abiotičkim čimbenicima (primjerice utjecaju šuimskog ruba i fragmentiranosti, klimi i vitalitetu biljaka domaćina). Provedeno istraživanje imalo je za cilj utvrditi utjecaj šumskog ruba sastojina crnog bora (Pinus nigra) na populacijsku gustoću i duljinu tijela (veličinu) potkornjaka I. sexdentatus. Za ovu je svrhu postavljena serija pokusa u regiji Kastamonu na sjeverozapadu crnomorske obale Turske u razdoblju od 2012. do 2013. godine. Tri mikropozicije na pet pokusnih lokaliteta testirane su na spomenuta dva obilježja I. sexdentatus: unutrašnjost šume, šumski rub i otvoreni prostor izvan šume (Slika 2). Odrasli potkornjaci hvatani su linijski postavljenim lijevkastim tipom feromonskih klopki (Lindgren®) opremljenim feromonom Ipssex®. Klopke sastavljene od 15 lijevkastih segmenata postavljene su u blokovima od 5 replikacija s tri klopke po bloku.
Rezultati istraživanja mogu se svesti na sljedeće: 1) Dvostruka debljina kore i promjer stabala na šumskom rubu veća je od stabala u unutrašnjosti sastojine; 2) Broj ulovljenih imaga I. sexdentatus izvan šume i na šumskom rubu značajno je veći od ulova u unutrašnjosti sastojine; 3) Duljina tijela I. sexdentatus iz kore stabala na šumskom rubu značajno je veći od jedinki izdvojenih iz kore stabala u unutrašnjosti sastojine.

Ključne riječi: Pinus nigra; potkornjaci; šumski rubovi; Turska
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Milka GLAVENDEKIĆ, Bojana IVANOV, Milanka DŽINOVIĆ, Branka ARSOVIĆ, Danimir MANDIĆ UDK 630* 945.4 + 411 (001)
TEHNOLOGIJA PODUČAVANJA U RAZVOJU SVIJESTI JAVNOSTI O BOLESTIMA I ŠTETNICIMA DRVEĆA     pdf    TXT     HR     EN 455
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivo AŠČIĆ UDK 630*945.2
DOPRINOS POŠTANSKIH MARAKA  U PROMIDŽBI ŠUMARSTVA     pdf    TXT     HR     EN 465
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
SMUKULJA (Coronella austriaca Laurenti)     PDF    TXT 473
Jozo Franjić
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: ENDEMI BIOKOVA – BIOKOVSKO ZVONCE (Edraianthus pumilio /Portenschl./ A. DC.) I PUZAVO ZVONCE (Edraianthus serpyllifolius /Vis./ A. Dc., Campanulaceae)     PDF    TXT 474
 
OBLJETNICE
     
Vice Ivančević
SLIKOVITO VELEBITSKO MJESTO KRASNO SVEČANO OBILJEŽILO 250 GODINA (1765-2015) SVOJE ŠUMARIJE – NAJSTARIJE U HRVATSKOJ     PDF    TXT 476
Alojzije Frković
FRAN ŽAVER KESTERČANEK – VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA I LOVSTVA  (1856.–1915.)     PDF    TXT 479
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Alojzije Frković
I BAŠKE OŠTARIJE DOBILE SPOMEN-PLOČU     PDF    TXT 482
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Oliver Vlainić
HŠD OGRANAK KARLOVAC POSJETIO VOJVODINU     PDF    TXT 485
 
IN MEMORIAM
     
Željko Španjol
Prof. dr. sc. ANTE TOMAŠEVIĆ (1932–2015)     PDF    TXT 493
Mile Radočaj
IVAN BOŽIČEVIĆ – SLUNJSKI, DIPL. ING. ŠUM. (1937-2015)     PDF    TXT 496

                UNDER CONSTRUCTION