broj: 9-10/2012        pdf (7,56 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201209 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ZAPOŠLJAVANJE U ŠUMARSTVU     pdf    TXT     HR     EN 429
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Nikola PERNAR, Emil KLIMO, Darko BAKŠIĆ, Ivan PERKOVIĆ, Michal RYBNÍČEK, Hanuš VAVRČÍK, Vladimír GRYC UDK 630*114.2 (001)
Akumulacija ugljika i dušika u sastojini crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u Podravini     pdf    TXT     HR     EN 431
Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ, Irena ŠAPIĆ UDK 630*188 (001)
Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 445
Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ UDK 630*443 (001)
Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.)     pdf    TXT     HR     EN 461
Vlado GOGLIA, Jozef SUCHOMEL, Josip ŽGELA, Igor ĐUKIĆ UDK 630*302 + 384 (001)
Učinkovitost uzgojnih radova u svjetlu Directive 2002/44/EC     pdf    TXT     HR     EN 471
Sažetak: Da bi se moglo pristupiti određivanju mjera zaštite na radu za radnika izloženog previsokim dozama vibracija, potrebno je najprije odrediti razinu tzv. energetskog ekvivalenta vibracija A(8). Sama razina energetskog ekvivalenta nije dovoljna. Uz nju je potrebno ustanoviti njegovu strukturu te razinu vibracija svake pojedine komponente, kao i njihovu vremensku zastupljenost tijekom uobičajenog radnog dana. Za poduzimanje posebnih mjera trebat će odrediti i frekvencijske karakteristike ubrzanja vibracija po pojedinim osima za sve sastavnice. Poduzetim mjerama zaštite, dnevnu dozu izloženosti treba svesti u granice koje postavlja “Directive 2002/44/EC" te slijedom iste i nacionalni “Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu". Za većinu radnih mjesta postoje i jasno određeni dnevni učinci koji se očekuju od zaposlenika. To vrijedi i za većinu proizvodnih radnih mjesta u šumarstvu. Na sadašnjem stupnju poznavanja problema nije moguće odrediti jesu li postojeće norme uopće primjenjive, ili će se morati korigirati u skladu s dopuštenim razinama izlaganja vibracijama. Stoga je u poduzeću Hrvatske šume d.o.o. pokrenut istraživačko-znanstveni projekt kojemu je cilj ustanoviti povezanost dnevnih normi s razinom izloženosti vibracijama. Početna su istraživanja obavljena na području Uprave šuma Koprivnica na uzgojnim radovima. Rezultati istraživanja posebno su važni zbog činjenice da se na te radove upućuju radnici ograničene radne sposobnosti. U radu se iznose rezultati provedenih istraživanja.
Ključne riječi: ergonomija; vibracije; izloženost; granične vrijednosti
Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Nikola PERKOVIĆ UDK 630*164 (Castanea sativa Mill.) (001)
Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području sjeverozapadne Hrvatske prema morfološkim obilježjima plodova     pdf    TXT     HR     EN 479
Mile RADOČAJ, Mario BOŽIĆ, Mislav VEDRIŠ UDK 630*569 (001)
Uporabljivost Vertexa pri izmjeri strukture brdske bukove sastojine primjenom uzoraka promjenjive vjerojatnosti selekcije     pdf    TXT     HR     EN 491
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC UDK 630*453
Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje     pdf    TXT     HR     EN 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Trstenjak rogožar (Acrocephalus schoenobaenus L.)     PDF    TXT 508
Marilena Idžojtić
Botanički vrt Sveučilišta u Padovi – najstariji botanički vrt na svijetu     PDF    TXT 509
Alojzije Frković
Stanje populacije zaštićenog vuka dopušta odstrjelni zahvat     PDF    TXT 513
Petra Boić Petrač
EU kritizira okolišnu politiku Republike Hrvatske     PDF    TXT 515
 
AKTUALNO
     
Uredništvo
Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske     PDF    TXT 516
Alojzije Frković
Hrvatska golupka – kolibrić među noćnim leptirima     PDF    TXT 517
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Josip Dundović
7. Hrvatski dani biomase     PDF    TXT 519
Miroslav Harapin
6. Međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 523
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Vladimir Beus
Joso Vukelić – Šumska vegetacija Hrvatske     PDF    TXT 525
Marilena Idžojtić
Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske     PDF    TXT 526
Milan Glavaš
Atlas karantenskih štetnih organizama     PDF    TXT 527
 
OBLJETNICE
     
Alojzije Frković
Šloserov dom na Risnjaku 1932–2012.     PDF    TXT 531
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. Darko Beuk     PDF    TXT 536
Matija Landekić
Dr. sc. Jadranko Vlahinja     PDF    TXT 538
 
IZLOŽBE
     
Frane Grospić
Jesen u Lici     PDF    TXT 541
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Branko Meštrić
Kompletirana izdanja o zaštiti prirode u biblioteci HŠD     pdf    TXT 543
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice UO HŠD-a     PDF    TXT 546
 
IN MEMORIAM
     
Roman Biljak, Frane Grospić
Ivan Oštrić (1915–2012)     PDF    TXT 550

                UNDER CONSTRUCTION