broj: 9-10/2012        pdf (7,56 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201209 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ZAPOŠLJAVANJE U ŠUMARSTVU     pdf    TXT     HR     EN 429
Prateći aktualna događanja u državnim poduzećima, posebice glede izjava o višku zaposlenika i otpuštanjima, ili kako se to danas uvriježilo govoriti o zbrinjavanju, vidimo da se i u šumarstvu računa s oko 2000 zaposlenih koje treba "zbrinuti". Interesantno je to zbrinjavanje koje se u svim državnim poduzećima kreće od umirovljenja, prijevremenog umirovljenja ili otpremnina, tako da čovjek pomisli kako glavni cilj Vlade nije smanjiti nezaposlenost, nego postići omjer zaposlenih i umirovljenih 1:1, iako se stalno spominje nepovoljan omjer, kojega smo usput rečeno "napumpali" s onima koji mirovinu nisu zaslužili radom, barem ne iz sredstava mirovinskog fonda. Za otpremnine bi bilo novaca, a za poticanje i organiziranje novoga posla za taj višak zaposlenih nema. Pravo pitanje je da li je rukovodstvo nezainteresirano ili nesposobno naći riješenje ili pak postoji neki treći nama neznani razlog. Kada je pak riječ o višku zaposlenih u šumarstvu, naravno da govorimo o stanju u Hrvatskim šumama d.o.o., jer njima je povjereno gospodarenje na gotovo 80 % šumske površine Hrvatske na kojoj se odvija gotovo sva proizvodnja.
Uz pozitivno poslovanje, prije Domovinskog rata bilo je oko 16 000 zaposlenih u šumarstvu, sada 8 500, a nastavno bi ih trebalo biti 6 000. Zanimljivo bi bilo vidjeti izračun stvarno potrebnog broja zaposlenika. U više navrata ukazivali smo na potrebu analize sadašnjega stanja, ponajprije temeljeći je na poslovima koje je nužno obavljati da bi se održalo načelo potrajnog gospodarenja, a potom odrediti optimalan broj i stručnu kvalifi ciranost izvršitelja potrebnih za obavljanje zadanih poslova. Zapravo bi vlasnik (Država) putem resornoga ministarstva trebao na temelju barem srednjoročne strategije šumarstva propisati i strogo kontrolirati izvršenje poslova, pa i utvrditi da li je poduzeće kojemu je povjereno gospodarenje u stanju obaviti sve tražene poslove, ili će ono težeći za iskazivanjem profi ta primjerice izostaviti ili ovlaš obaviti za šumu neophodne radove, stalno ih odgađajući za "bolja vremena", ne razmišljajući o dugoročnim negativnim posljedicama. Osim toga, sukladno s općom strategijom gospodarstva, vlasnik bi trebao inzistirati na sveobuhvatnom, racionalnom i stručno prihvatljivom korištenju proizvoda šume. Tada bi se na drugi način razmišljalo o racionalnom, na tržišnoj osnovi zasnovanom korištenju klasičnih šumskih proizvoda, biomase i naposljetku općekorisnih vrijednosti šume kao obnovljivog prirodnog resursa. Šume jesu obnovljiv prirodni resurs, no i one mogu na određenim površinama postati neobnovljive, primjerice ako nakon požara ne obnovimo šumu, doći će do erozije i nestat će šumsko tlo na kojemu je do tada rasla šuma. Isto vrijedi i za šume, gdje zbog intezivnih irigacija dolazi do pada podzemne vode i sušenja šuma.
Svakako, trebalo bi analizirati što se to promijenilo u šumarstvu da je broj zaposlenih pao na ispod 40 % predratnog broja? Tehnoligije rada? Možda, ali ne drastično, jer i tada se radilo s motornom pilom, izvlačili i izvozili iz šume sortimenti traktorima, žičarama i forvarderima. Promjene su najčešće nastale u smislu povećanja sigurnosti i zaštite na radu, što ne implicira manji broj izvršitelja. No, kada bi i bilo većih promjena, to bi se ponajprije odnosilo na uvjetno rečeno fizičke radnike. Ali što je s inženjerima i tehničarima? Već unatrag nekoliko godina nema zapošljavanja inženjera na neodređeno vrijeme, nego na određeno i to na kojekakve ugovore, a upravo ovih dana odlukom Vlade svi oni ostaju bez posla. Ako se sjećamo, prirodni odljev šumarskog visokoškolskog kadra u mirovinu kretao se oko 40 godišnje, a to je u prosjeku bio i broj novo diplomiranih inženjera. Kada je pak riječ o šumarskim tehničarima, logično bi bilo da oni imaju sve više mjesta u danas sofi sticiranim, a u prošlosti klasično fizičkim poslovima.
U uvodnicima Šumarskoga lista, našega znanstveno stručnog i staleškog glasila, želimo poticati struku na razmišljanje i zauzimanje stavova glede aktualnih događanja, ali i tražiti saznanja što se trenutno događa. Naime, osim što smo "izgubili" šumarstvo u nazivu resornoga ministarstva, izgleda da smo tamo, pa i u Državi, "zadnja rupa na svirali". Što se pak događa u Hrvatskim šumama d.o.o. također nije znano, čak ni zaposlenicima, a kamoli šumarskoj struci izvan toga sustava. Da li je uvijek tako bilo, ili se na razini struke demokratski, pa i u nedemokratsko vrijeme raspravljalo o značajnim promjenama u šumarstvu? Da li imamo pravo znati što se to događa i u Ministarstvu i Hrvatskim šumama d.o.o.?. Da, jer svaki vlasnik mora znati što mu se događa s vlasništvom, a vlasnik šume kao općega dobra smo svi mi, a samo formalno Država, osim ako neki kojima je samo povjereno gospodarenje našim vlasništvom misle "Država to sam ja".

Uredništvo
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Nikola PERNAR, Emil KLIMO, Darko BAKŠIĆ, Ivan PERKOVIĆ, Michal RYBNÍČEK, Hanuš VAVRČÍK, Vladimír GRYC UDK 630*114.2 (001)
Akumulacija ugljika i dušika u sastojini crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u Podravini     pdf    TXT     HR     EN 431
Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ, Irena ŠAPIĆ UDK 630*188 (001)
Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 445
Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ UDK 630*443 (001)
Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.)     pdf    TXT     HR     EN 461
Vlado GOGLIA, Jozef SUCHOMEL, Josip ŽGELA, Igor ĐUKIĆ UDK 630*302 + 384 (001)
Učinkovitost uzgojnih radova u svjetlu Directive 2002/44/EC     pdf    TXT     HR     EN 471
Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Nikola PERKOVIĆ UDK 630*164 (Castanea sativa Mill.) (001)
Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području sjeverozapadne Hrvatske prema morfološkim obilježjima plodova     pdf    TXT     HR     EN 479
Mile RADOČAJ, Mario BOŽIĆ, Mislav VEDRIŠ UDK 630*569 (001)
Uporabljivost Vertexa pri izmjeri strukture brdske bukove sastojine primjenom uzoraka promjenjive vjerojatnosti selekcije     pdf    TXT     HR     EN 491
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC UDK 630*453
Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje     pdf    TXT     HR     EN 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Trstenjak rogožar (Acrocephalus schoenobaenus L.)     PDF    TXT 508
Marilena Idžojtić
Botanički vrt Sveučilišta u Padovi – najstariji botanički vrt na svijetu     PDF    TXT 509
Alojzije Frković
Stanje populacije zaštićenog vuka dopušta odstrjelni zahvat     PDF    TXT 513
Petra Boić Petrač
EU kritizira okolišnu politiku Republike Hrvatske     PDF    TXT 515
 
AKTUALNO
     
Uredništvo
Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske     PDF    TXT 516
Alojzije Frković
Hrvatska golupka – kolibrić među noćnim leptirima     PDF    TXT 517
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Josip Dundović
7. Hrvatski dani biomase     PDF    TXT 519
Miroslav Harapin
6. Međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 523
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Vladimir Beus
Joso Vukelić – Šumska vegetacija Hrvatske     PDF    TXT 525
Marilena Idžojtić
Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske     PDF    TXT 526
Milan Glavaš
Atlas karantenskih štetnih organizama     PDF    TXT 527
 
OBLJETNICE
     
Alojzije Frković
Šloserov dom na Risnjaku 1932–2012.     PDF    TXT 531
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. Darko Beuk     PDF    TXT 536
Matija Landekić
Dr. sc. Jadranko Vlahinja     PDF    TXT 538
 
IZLOŽBE
     
Frane Grospić
Jesen u Lici     PDF    TXT 541
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Branko Meštrić
Kompletirana izdanja o zaštiti prirode u biblioteci HŠD     pdf    TXT 543
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice UO HŠD-a     PDF    TXT 546
 
IN MEMORIAM
     
Roman Biljak, Frane Grospić
Ivan Oštrić (1915–2012)     PDF    TXT 550

                UNDER CONSTRUCTION