broj: 9-10/2010        pdf (7,71 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 445
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pandža,M., V.Krpina UDK 630* 187 + 188 (001)
Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 447
Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar UDK 630* 156 (001)
Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike     pdf    TXT     HR     EN 461
Šerić Jelaska, L., A. Ješovnik, S. D. Jelaska, A. Pirnat, M. Kučinić, P. Durbešić UDK 630* 114.6 + 411 (001)
Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica     pdf    TXT     HR     EN 475
Sažetak:Ovim istraživanjem željeli smo utvrditi razlike u sastavu te morfološkim i ekološkim značajkama trčaka i mrava u različlitim šumskim staništima na području Parka prirode Medved­nica. Kako bi kvantificirali razlike između istraživanih područja, odredili smo raznolikost strukture prisutne vegetacije te raznolikost biljnih vrsta na šest ploha. Značajke kao što su pokrovnost drveća, grmlja, prizemnog bilja te listinca na svakoj plohi, koristili smo u mjerenju kompleksnosti strukture staništa. Strukturna kompleksnost staništa opadala je s nadmorskom visinom. Mravi i trčci uzorko­vani su metodom lovnih posuda.
Bogatstvo vrsta mrava pozitivno je korelirano s kompleksnošću staništa, posebice s količinom listinca, za razliku od trčaka. Veći udio mrava koji su ekološki oportunisti zabilježen je u otvoreni­jim staništima sa slabije izraženom heterogenom strukturom staništa, za razliku od trčaka kod kojih veličina tijela korelira s kompleksnošću staništa. Stabilnija struktura zajednica trčaka s većom brojnosti dominantnih vrsta na plohama smještenim na nižoj nadmorskoj visini može se objasniti kompetitivnim isključivanjem, kao posljedicom stabilnijih ekoloških uvjeta u odnosu na plohe smještene na vrhu planine. Vrste koje su prilagođene hladnijim klimatskim uvjetima te na­stanjuju zasjenjena područja na višim nadmorskim visinama, kao što su beskrilne vrste trčaka, specijalistiCychrus caraboidesiCarabus irregularis, te boreo-montana vrsta mrava Camponotus herculeanus, zabilježene su na najvišim nadmorskim visinama i sjevernim ekspozicijama Medved­nice. Neke od ovih vrsta ne nastanjuju niža područja, te u slučaju uništavanja povoljnih staništa njihov opstanak na Medvednici može postati ugrožen. Jedan od razloga može biti i uslijed klimat­skih promjena koje utječu na visokoplaninske vrste hladnijih područja. Sveukupni rezultati ovog istraživanja ukazuju na potrebu očuvanja složene strukture šumskih staništa, posebice na vršnim dijelovima Medvednice.
Ključne riječi: biološka raznolikost; listinac; nadmorska visina; očuvanje prirode; struktura vegetacije; šumsko stanište
Čas, Miran UDK 630* 156 (001)
Uznemiravanje i predacija tetrijeba na pjevalištima u Alpskom i Dinarskom prostoru     pdf    TXT     HR     EN 487
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec UDK 630* 453
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 497
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomićević, J., M. A. Shannon, D. Vuletić UDK 630* 903 + 907.1
Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara     pdf    TXT     HR     EN 503
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Siva štijoka (Porzana parva Scop.)     PDF    TXT 516
Frković, Alojzije
Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010 – 2015.     PDF    TXT 517
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, Davorin
XXIII IUFRO svjetski šumarski kongres, 23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja     PDF    TXT 519
Tomljanović, K., M. Vucelja
Peti međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 521
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Grubešić, M., S. Zec
Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau     PDF    TXT 524
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 529
Gračan, Joso
Sylwan –poljski šumarski časopis     PDF    TXT 531
Gračan, Joso
Acta Silvatica and Hungarica     PDF    TXT 532
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M., S. Zec
Stručna ekskurzija u Bavarsku     PDF    TXT 534
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Frković, Alojzije
Željko Perković – magistar biotehničkih znanosti     PDF    TXT 539
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – XII. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 540
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, Vice
Oživljena uspomena na pilanu Štirovača     PDF    TXT 541
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Roša, Jadranka
Glazbena večer u Hrvatskom šumarskom domu     PDF    TXT 543
Delač,Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 545
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, Vice
Anton Bruketa (1932–2009)     PDF    TXT 549
Biljak, Roman, Grospić, Frane
Ivo Delajković (1923–2010)     PDF    TXT 550

                UNDER CONSTRUCTION