broj: 9-10/2006        pdf (21,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ČEMU SLUŽE NAŠI NACIONALNI PARKOVI     PDF    TXT     HR 386
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević UDK 630* 188 (001)
Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu     pdf    TXT     HR     EN 387
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić UDK 630* 442 (001)
Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška     pdf    TXT     HR     EN 399
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović UDK 630* 812
Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 411
 
STRUČNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188
FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 421
Kapec, D. UDK 630* 424 + 429 + 48 (Quercus robur L.)
Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”     pdf    TXT     HR     EN 425
Sažetak: U radu se obrađuje Gospodarska jedinica “Žutica”. Rad je iznesen u tri cjeline. Prva se odnosi na intenzitet sušenja hrasta lužnjaka i njegove posljedice izražene u prikazu promjena dobne strukture svakog dobnog razreda po površini i drvnoj masi prije, i neposredno poslije sušenja te odstupanja od normale. Evidentirana je sveukupna drvna masa sušaca hrasta lužnjaka od 167 854 m3 s podjelom na 4 zone sušenja. Intenzitet sušenja bio je najveći unutar IV, V i VI dobnog razreda s maksimalnim padom drvne zalihe hrasta u V dobnom razredu. Istovremeno je poremećena i umanjena površina IV dobnog razreda za 56 % i V dobnog razreda za 52 %, što je snimljeno na terenu u vrijeme i poslije sušenja te kartirano na karti intenziteta sušenja. U zoni totalnog sušenja evidentirano je 20, a u zoni progalnog sušenja 32 šumska odjela. Izgubljena je površina od 1586,11 ha pod hrastom, gdje je trajno izostala mogućnost njegove prirodne obnove. Druga cjelina odnosi se na istraživanje mikroreljefa odjela 166 i ostalog dijela Žutice na granici zone totalnog sušenja. Dokazuje se da je ta granica u korelaciji s nadmorskom visinom 98,00 m i dostupnosti upuštene savske poplavne vode u šumu Žuticu 26. listopada 1964 g. Postoji i veza između smjerova kretanja savske poplavne vode s granicom pružanja zone totalnog sušenja hrasta lužnjaka prikazane na karti. U sastojinama hrasta iznad 98,00 m nadmorske visine nisu pronađeni slučajevi totalnog sušenja. Treća cjelina odnosi se na istraživanje kretanja, stanja i odnosa ukupnih i obraslih površina, udjela ostalih vrsta drveća, pada i porasta drvne zalihe, prirasta, etata i otvorenosti u razdoblju između 1958–1998 godine u usporedbi s normalom. Utvrđeni su pozitivni procesi zaustavljanja destabilizacije šumskog ekosustava i promjena stanišnih prilika, ali još uvijek s neizvjesnom budućnošću.
Ključne riječi: 0 m; dobni razredi; dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode; drvna zaliha; granica zone totalnog sušenja; intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka; mikroreljef; otvorenost šumskim cestama.; površina; relizirani etat; slojnica 98; sušci; tečajni volumni prirast; učešće sušenja; ukupna i obrasla površina
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis Pall.)     PDF    TXT 444
Kranjčev, Radovan
Gospina papučica     PDF    TXT 445
Kranjčev, Radovan
Orhidejski noviteti u Istri     PDF    TXT 446
Kranjčev, Radovan
Drežnički lug i Drežnica     PDF    TXT 448
Kranjčev, Radovan
Stajničko i Crnač polje     PDF    TXT 450
Kranjčev, Radovan
Oko Pridvorja u Konavlima     PDF    TXT 452
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Josip
Dr. sc. Željko Škvorc, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 454
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, Alojzije
Zaštićena prirodna baština Primorsko-goranske županije     PDF    TXT 457
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović
Međunarodna konferencija o nanotehnologiji     PDF    TXT 461
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vlainić, Oliver
Ivo Franjković     PDF    TXT 464
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – 8. tradicionalna izložba     PDF    TXT 465
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, Josip, Damir Delač
Trodnevna stručna ekskurzija u Austriju – Gradišće     PDF    TXT 467
Delač, Damir
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 472
 
IN MEMORIAM
     
Pelcer, Zvonimir, Alojzije Frković
Aleksandar Vernak, (1921–2006)     PDF    TXT 475

                UNDER CONSTRUCTION