broj: 9-10/2004        pdf (24,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Utjecaj šume na klimatske prilike vezivanjem ugljika     PDF    TXT     HR 493
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Stankić, I. UDK 630* 363 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 3. dio: Djelotvornost harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih listača     pdf    TXT     HR     EN 495
Kajba, D., Bogdan, S., Katičić-Trupčević, I. UDK 630* 165 + 238 001. (Salix alba)
Produkcija biomase klonova bijele vrbe u pokusnoj kulturi kratkih ophodnji Dravica     pdf    TXT     HR     EN 509
Kremer, D. UDK 630* 174 + 532 (001)
Morfometrijska istraživanja značajki lista “američkoga jasena” udomaćenog u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 517
Posavec, S., Žgela, T. UDK 630* 232.3 + 765 (001)
Izrada cijene koštanja šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur, l.)     pdf    TXT     HR     EN 529
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Šušnjar, M., Lukić, N. UDK 630* 524
Dvoulazne tablice obujama stabala jele u gospodarskoj jedinici “Belevina”, Gorski kotar     pdf    TXT     HR     EN 537
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Pentek, T., Pičman, D., Nevečerel, H. UDK 630* 684
Srednja udaljenost privlačenja drva     pdf    TXT     HR     EN 545
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Frković, A. UDK 630* 156
Šumarnik Jaroslav Pl. Šugh i njegov “Posavski lovac”     pdf    TXT     HR     EN 559
 
PRIZNANJA
     
Anić, I., Oršanić, M.
Akademiku Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (dr. honoris causa) Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka R.)     PDF    TXT 565
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Stručno i odgovorno utvrđivanje sječne dobi sastojina hrasta lužnjaka zahvaćenih sušenjem, uvjet je njihove opstojnosti     PDF    TXT 568
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I.
Zagrebačka škola uzgajanja šuma – u korak s prirodom     PDF    TXT 570
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Velika sjenica (Parus major L.)     PDF    TXT 573
Kranjčev, R.
Priča o bezliski (Epipogium aphyllum SWARTZ), Porodica Orchidaceae     PDF    TXT 574
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
85. obljetnica Mendelovog poljoprivrednog i šumarskog sveučilišta u Brnu     PDF    TXT 576
Klepac, Dušan
Glavni urednik najstarijeg njemačkog šumarskog časopisa Allgemeine Forst und Jagdzeitung profesor em. Dr. Dr. h. c. Horst Kramer navršio je 80 godina života     PDF    TXT 578
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 579
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 581
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 585
Beus, V.
Akademik Midhat Usčuplić: Svijet gljiva     PDF    TXT 586
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Polak, M.
Kronologija jednog susreta     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 589
 
IN MEMORIAM
     
Vondra, V., Martinić, I., Šporčić, M.
Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića     PDF    TXT     HR 593
Gregurec, J.
Stjepan Horvat (1940 – 2004)     PDF    TXT     HR 595
Husnjak, V.
Franjo Lampl (1955 – 2004)     PDF    TXT     HR 596

                UNDER CONSTRUCTION