broj: 9-10/2003        pdf (21,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
9–10(O hrvatskom Nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma)     PDF    TXT 437
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M. UDK 630* 442 (001)
Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. album) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (001)
Mogućnost i opravdanost oplodnih sječa u bukovim šumama Gorskog kotara, Like i Hrvatskog primorja     pdf    TXT     HR     EN 449
Klobučar, D. UDK 630* 583 + 585 (001)
Ocjena točnosti geokodiranja osnovne državne karte i digitalnog ortofota     pdf    TXT     HR     EN 457
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Prka, M. UDK 630* 443 + 323 + 325
Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području bjelovarske Bilogore     pdf    TXT     HR     EN 467
 
STRUČNI ČLANCI
     
Margaletić, J., Margaletić, M. UDK 630* 435 + 432
Požari u šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije staništa     pdf    TXT     HR     EN 475
Sabadi, R. UDK 630* 904
Njemačko šumarstvo 2002/2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 483
Tolić, I. UDK 630* 164 + 160 + 261
Gospodarske i druge vrijednosti vrsta roda pistacija     pdf    TXT     HR     EN 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Kos (Turdus merula L.)     PDF    TXT 508
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
50 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953 – 2003.     PDF    TXT 509
Franjić, J.
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – Hrvatski botaničar     PDF    TXT 513
uredništvo
125-ta obljetnica Nadzorništva – Inspektorata za pošumljavanje krša ...     PDF    TXT 515
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Dr. sc. S. Božičević: Plitvička jezera     PDF    TXT 516
Grospić, F.
Monti e boschi, L’italia forestale e montana     PDF    TXT 517
Grospić, F.
Monti e boschi, L’italia forestale e montana     PDF    TXT 521
Ištvanić, J.
Alati i strojevi u obradbi drva 1 i 2     PDF    TXT 523
 
PRIZNANJA
     
Tolić, I.
Priznanja na 8. međunarodnom sajmu lova i ribolova u Varaždinu     PDF    TXT 525
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Jakovac, H.
61. Skupština Njemačkoga šumarskog društva     PDF    TXT 526

                UNDER CONSTRUCTION