broj: 9-10/2003        pdf (21,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* upute autorima     povijest    digitalizacija
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
9–10(O hrvatskom Nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma)     PDF    TXT 437
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M. UDK 630* 442 (001)
Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. album) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (001)
Mogućnost i opravdanost oplodnih sječa u bukovim šumama Gorskog kotara, Like i Hrvatskog primorja     pdf    TXT     HR     EN 449
Klobučar, D. UDK 630* 583 + 585 (001)
Ocjena točnosti geokodiranja osnovne državne karte i digitalnog ortofota     pdf    TXT     HR     EN 457
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Prka, M. UDK 630* 443 + 323 + 325
Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području bjelovarske Bilogore     pdf    TXT     HR     EN 467
 
STRUČNI ČLANCI
     
Margaletić, J., Margaletić, M. UDK 630* 435 + 432
Požari u šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije staništa     pdf    TXT     HR     EN 475
Sabadi, R. UDK 630* 904
Njemačko šumarstvo 2002/2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 483
Tolić, I. UDK 630* 164 + 160 + 261
Gospodarske i druge vrijednosti vrsta roda pistacija     pdf    TXT     HR     EN 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Kos (Turdus merula L.)     PDF    TXT 508
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
50 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953 – 2003.     PDF    TXT 509
Franjić, J.
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – Hrvatski botaničar     PDF    TXT 513
uredništvo
125-ta obljetnica Nadzorništva – Inspektorata za pošumljavanje krša ...     PDF    TXT 515
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Dr. sc. S. Božičević: Plitvička jezera     PDF    TXT 516
Grospić, F.
Monti e boschi, L’italia forestale e montana     PDF    TXT 517
Grospić, F.
Monti e boschi, L’italia forestale e montana     PDF    TXT 521
Ištvanić, J.
Alati i strojevi u obradbi drva 1 i 2     PDF    TXT 523
 
PRIZNANJA
     
Tolić, I.
Priznanja na 8. međunarodnom sajmu lova i ribolova u Varaždinu     PDF    TXT 525
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Jakovac, H.
61. Skupština Njemačkoga šumarskog društva     PDF    TXT 526

                UNDER CONSTRUCTION