broj: 9-10/2001        pdf (25,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200109 and arb=1 order by id

B. Prpić
O POLOŽAJU ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE STRUKE U DRŽAVI HRVATSKOJ     PDF    TXT     HR 472
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenološka zapažanja cvatnje nekih drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 475
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Potočić, N., Seletković, I. UDK 630* 425 ,
Utvrđivanje jačine depozicije sumpora na području Istre bioindikacijom     pdf    TXT     HR     EN 487
Franjić, J., Liber, Z. UDK 630* 161 + 165 .
Molekularna biologija u šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 495
Gračan, J. UDK 630* 971 + 165
Peti EUFORGEN mrežni sastanak za plemenite listače     pdf    TXT     HR     EN 501
Perić, S., Gračan, J. UDK 630* 971 + 165
Četvrti EUFORGEN sastanak za socijalne listače     pdf    TXT     HR     EN 507
Sabadi, R. UDK 630* 904 + 719 (44)
Francuska: Drvna industrija i trgovina drvom     pdf    TXT     HR     EN 511
Sažetak: Francuska je prema svim pokazateljima druga gospodarska velesila unutar EZ. Posljednjih desetak godina rast bruto domaćeg proizvoda Francuske veći je od svih drugih članica EZ. Trgovinska bilanca s inozemstvom i bilanca plaćanja izrazito je pozitivna, ondje gdje nije u pretičku, ona suprotstavlja vrlo agresivnu, pokretljivu i diversificiranu privredu, kojoj proizvodnost raste također po stopi iznad prosječne u EZ. Francuska mlada generacija poslovnih ljudi, tzv. Yappies, stvorila je posljednjih godina ogromnu industriju na temelju pameti, posljedice koje se još i ne mogu sagledati. Mehanička prerada drveta, osim pilanarstva, koja obuhvaća poluproizvode za građevinarstvo, furnire, drvne ploče, ambalažu te finalne drvne proizvode, po svemu sudeći izašla je iz dugogodišnje krize i snažno korača naprijed. Vjerojatno je jedan od razloga za to mudra intervencija države, koja jeftinim kreditima podstiče stambenu izgradnju, motor tražnje drva i drvnih proizvoda. Po svemu sudeći Francuska je na najboljem putu da svlada konzervativizam u odnosu na poljoprivredu, koja po svim pokazateljima, poput drugih grana gospodarstva, također proživljava snažne promjene. Unatoč stremljenjima ka visokoj proizvodnosti, u toj se zemlji čuva i dalje njeguje kult življenja bez žurbe, čak postoji i pokret “jedi sporo” kao protivnost Mcdonaldovom “fast food”. U području celuloze i papira, Francuska u dobroj mjeri zavisi o uvozu kako celuloze i starog papira, tako i različitih vrsta papira. Tomu se ne treba čuditi. Prvo, Francuska raspolaže s relativno manjim količinama četinjača, drugo, po svemu sudeći ekološki svjesni Francuzi izbjegavaju, koliko mogu, onečišćenja kojima može rezulturati proizvodnja celuloze. Pa ipak, snažna papirna industrija ulazi u sve veću koncentraciju globalnog obujma. Rađa se i tu nova industrija kojoj će biti teško naći premca. Druga iza Njemačke, sve više s njom povezana, Francuska postaje sve značajnijim čimbenikom EZ i svjetske privrede. Prikaz polufinalne i finalne industrije drveta te celuloze i papira, trebao bi hrvatskim šumarnicima i drugim zainteresiranima dati poticaj za izučavanje pri traženju rješenja u vlastitom razvoju.

Ključne riječi: industrija celuloze i papira; Polufinalna i finalna prerada drveta
 
STRUČNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 176.1 (Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne)
Turkestanski brijest - Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne u dendroflori Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 533
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Jakovac, H.
60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20 - 23. 9. 2001.     PDF    TXT 539
Mrkobrad, M.
5. Konferencija direktora državnih šuma srednjoeuropskih zemalja     PDF    TXT 542
Dundović, J., Figurić, M.
Trgovina drva i norme za drvo     PDF    TXT 543
Starčević, T.
Aktualna politika i zaštita okoliša u Hrvatskoj     PDF    TXT 544
Hodić, I.
U Hrvatskoj FSC sustav     PDF    TXT 545
Prpić, B., Jakovac, H.
Međunarodni dan Drave     PDF    TXT 551
Tikvić, I., Jakovac, H., Dundović, J.
Stručna ekskurzija hrvatskih šumara u Austriju     PDF    TXT 553
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Planinski vodenjak (Triturus alpestris Laurenti)     PDF    TXT 559
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Postupak vještačenja i definiranje mjera zaštite od vuka     PDF    TXT 560
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 562
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 563
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Jasminka Igre Barčić, prof. dr. sc. Milan Maceljski: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika     PDF    TXT 569
Bilandžija, J.
Izvadak iz FAO programa za ekološki primjerenu šumsku sječu     PDF    TXT 570
Dimitrov, T.
Dipl. ing. Tomislav Dimitrov: Klima i prirodno sušenje drva     PDF    TXT 574
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić, M.
Drugi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za četinjače     PDF    TXT 575
Kajba, D.
Izvješće sa sastanka za Kulture kratkih ophodnji u sustavu bioenergije     PDF    TXT 577
 
IN MEMORIAM
     
Harapin, M.
Janko Lacković (10. 4. 1928 - 4. 6. 2001)     PDF    TXT 579

                UNDER CONSTRUCTION