broj: 9-10/2001        pdf (25,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200109 and arb=1 order by id

B. Prpić
O POLOŽAJU ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE STRUKE U DRŽAVI HRVATSKOJ     PDF    TXT     HR 472
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenološka zapažanja cvatnje nekih drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 475
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Potočić, N., Seletković, I. UDK 630* 425 ,
Utvrđivanje jačine depozicije sumpora na području Istre bioindikacijom     pdf    TXT     HR     EN 487
Franjić, J., Liber, Z. UDK 630* 161 + 165 .
Molekularna biologija u šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 495
Sažetak: Danas je molekularna biologija grana biologije s vjerojatno najbržim razvojem i najvećim utjecajem u istraživačkome svijetu, i ne postoji ni jedno područje biološke znanosti koje u svojim istraživanjima ne primjenjuje barem neku od molekularno-bioloških metoda. Današnje svjetsko moderno šumarstvo u čitavoj svojoj kompleksnosti jedan je od najboljih primjera primjene različitih molekularno-bioloških metoda u različitim istraživanjima, ali i u svakodnevnoj praksi. Najnovija dostignuća u molekularnoj biologiji, kao npr. lančana reakcija polimerazom (Polymerase Chain Reaction – PCR), olakšala su primjenjivost ovih metoda u šumarstvu te su one postale nezaobilazno oruđe među ostalim u procjeni genetičke raznolikosti, programima oplemenjivanja i programima zaštite. Za te potrebe razvijene su brojne metode kao što su RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) i Mikrosateliti. Kako te metode prikazuju određeni DNA polimorfizam osobit za određeno svojstvo (npr. otpornost na neku bolest) ili za jedinku, populaciju, podvrstu ili za neku višu taksonomsku jedinicu, uobičajeno je o ovim metodama govoriti kao o DNA markerima (npr. RAPD markeri). Laboratorijsko istraživanje genetičke raznolikosti populacija do nedavno se baziralo isključivo na izoenzimima, međutim njihova primjena bila je ograničena malom varijabilnošću unutar nekih populacija. Danas se za procjenu genetičke varijabilnosti upotrebljavaju različiti DNA markeri, čija je kombinacija omogućila utvrđivanje genetičke varijabilnosti u svim dosad istraživanim populacijama. Ovim radom nastoji se apelirati na šumarske institucije koje bi trebale podržati navedene tipove istraživanja, kako bi se mladi istraživači obučili za takve analize, jer se, s ne tako velikim sredstvima, mogu napraviti veliki rezultati. Bit će velika šteta za naše šumarstvo ako se ovakvim istraživanjima kao dosad, budu isključivo bavili samo istraživači koji nisu šumarske struke i koji nisu dovoljno upoznati s praktičnom šumarskom problematikom.

Ključne riječi: Hrvatska; molekularno-biološke metode; šumarstvo
Gračan, J. UDK 630* 971 + 165
Peti EUFORGEN mrežni sastanak za plemenite listače     pdf    TXT     HR     EN 501
Perić, S., Gračan, J. UDK 630* 971 + 165
Četvrti EUFORGEN sastanak za socijalne listače     pdf    TXT     HR     EN 507
Sabadi, R. UDK 630* 904 + 719 (44)
Francuska: Drvna industrija i trgovina drvom     pdf    TXT     HR     EN 511
 
STRUČNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 176.1 (Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne)
Turkestanski brijest - Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne u dendroflori Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 533
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Jakovac, H.
60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20 - 23. 9. 2001.     PDF    TXT 539
Mrkobrad, M.
5. Konferencija direktora državnih šuma srednjoeuropskih zemalja     PDF    TXT 542
Dundović, J., Figurić, M.
Trgovina drva i norme za drvo     PDF    TXT 543
Starčević, T.
Aktualna politika i zaštita okoliša u Hrvatskoj     PDF    TXT 544
Hodić, I.
U Hrvatskoj FSC sustav     PDF    TXT 545
Prpić, B., Jakovac, H.
Međunarodni dan Drave     PDF    TXT 551
Tikvić, I., Jakovac, H., Dundović, J.
Stručna ekskurzija hrvatskih šumara u Austriju     PDF    TXT 553
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Planinski vodenjak (Triturus alpestris Laurenti)     PDF    TXT 559
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Postupak vještačenja i definiranje mjera zaštite od vuka     PDF    TXT 560
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 562
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 563
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Jasminka Igre Barčić, prof. dr. sc. Milan Maceljski: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika     PDF    TXT 569
Bilandžija, J.
Izvadak iz FAO programa za ekološki primjerenu šumsku sječu     PDF    TXT 570
Dimitrov, T.
Dipl. ing. Tomislav Dimitrov: Klima i prirodno sušenje drva     PDF    TXT 574
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić, M.
Drugi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za četinjače     PDF    TXT 575
Kajba, D.
Izvješće sa sastanka za Kulture kratkih ophodnji u sustavu bioenergije     PDF    TXT 577
 
IN MEMORIAM
     
Harapin, M.
Janko Lacković (10. 4. 1928 - 4. 6. 2001)     PDF    TXT 579

                UNDER CONSTRUCTION