broj: 9-10/2000        pdf (32,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PLITVICE     PDF    TXT     HR 492
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Gubka, K. UDK 630* 226 + 232 (Qercus petraea Liebl.) 001.
Dinamika razvoja mladih sastojina hrasta kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije šuma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovačkoj     pdf    TXT     HR     EN 495
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Gračan, J. UDK 630* 165
Očuvanje šumskih genetskih resursa u Hrvatskoj – faza I i II     pdf    TXT     HR     EN 503
Zelić, J. UDK 630* 569 + 611
Prilog raspravi o teoriji rasta, prirasta i održivog razvoja     pdf    TXT     HR     EN 515
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vukelić, M. UDK 630* 902
Otočka imovna općina     pdf    TXT     HR     EN 533
Sažetak: Povijest ličkoga šumarstva do danas je nažalost vrlo slabo istražena. Zahvaljujući sačuvanom i vrlo iscrpnom i zavidno stručno obrađenom "Statističkom opisu uprave i gospodarenja šumah Otočke imovne obćine od postanka 1879. do konca 1895. godine", autora Šandora Perca, nadšumara, istaknutog šumarskog stručnjaka, omogućen je uvid u jedno značajno razdoblje povijesti ličkog šumarstva. Uz to dat je kratki prikaz šumarstva u Lici za vrijeme Vojne krajine, dopunjen s drugim podacima o djelovanju i radu njezinih imovnih općina.
U "Statističkom opisu Otočke imovne općine" detaljno su prikazane geografske, vegetacijske, uređajne, uzgojne, imovinsko-pravne, organizacijske i socijalne prilike, kao i sveukupno gospodarenje popraćeno s nekoliko tablica. Od velikog broja podataka ističemo samo nekoliko najvažnijih. Otočka imovna općina zauzimala je površinu od 79.357 ha, a od toga šuma 73.629 ha (93 %), čistina 4.660 ha (6 %) i neproduktivnog tla 1.068 ha (1 %). Drvna zaliha iznosila je 8,970.057 m3 (122 m3 /ha), godišnji sječivi prihod 159.971 m3 , te procijenjena vrijednost šuma 14,230.732 forinti. Godišnje troše pravoužitnici 91.415 m3 ili 132.485 prm, pa za prodaju i ostale potrebe preostaje 68.556 m3.
Lička imovna općina zapravo nikada nije osnovana, ali joj je kod diobene odluke 1880. g. bila dodijeljena ukupna površina od 55.511 ha, a od toga 50.670 ha šuma s drvnom zalihom 6,222.524 m3 (123 m3/ha) i procjenom vrijednosti šuma 5,772.514 forinti.
Na gospodarenje otočke imovne općine, ali i ličke imovne općine, odlučno su utjecali pravoužitnici sa svojim široko stečenim pravima u korištenju šuma imovnih općina. Ipak razdoblje djelovanja imovnih općina u Lici bilo je uspješno. Na temeljima imovnih općina nastavila je poslije II. svjetskog rata s radom nova jedinstvena šumarska organizacija u Lici, koristeći sve njihove uspješne rezultate.

Ključne riječi: godišnji sječivi prihod; imovna općina; površina; pravoužitnici; procjenjena vrijednost šuma
Vučetić, M., Dimitrov, T. UDK 630* 431 + 432.1
Vremenske prilike i šumski požari u priobalju Republike Hrvatske u 1999. g.     pdf    TXT     HR     EN 549
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA
     
Klepac, Dušan
Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem (uz prikaz na str. 421)     PDF    TXT 561
Lukić, N.
Prof. dr. sc. Mladenu Figuriću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris causa) Tehničkog univerziteta u Zvolenu, R. Slovačka     PDF    TXT 563
 
AKTUALNO
     
Bilandžija, J.
Certifikacija u Europi     PDF    TXT 566
Zečić, Ž.
Dobitnici Rektorove nagrade – studenti Šumarskog fakulteta Zagreb     PDF    TXT 570
Đuričić-Kuric, T.
“Park prirode hrvatsko zagorje”– da ili ne?     PDF    TXT 571
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Križanec, R.
Zašto obrast kao jedinstveni posvudašnje rasprostranjeni uređajni pokazatelj određujemo primjenom dvaju različitih taksacijskih elemenata     PDF    TXT 573
 
OBLJETNICE
     
Klepac, Dušan
Najstariji taksator Hrvatske, šumarski savjetnik u m. Milan Drndelić, dipl. ing. šum. navršio je 23. listopada 90 godina     PDF    TXT 580
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
75. Obljetnica prve opće lovačke izložbe u Zagrebu     PDF    TXT 581
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Skoko, M.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT 587
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 599
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 600
Sabadi, R.
Mladen Stjepan Figurić: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja     PDF    TXT 602
Sabadi, R.
Krešimir Greger: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja (zbirka zadataka)     PDF    TXT 603
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bjelouška (Natrix natrix Z.)     PDF    TXT 604
Nodilo, M.
Nacionalni park “Mljet”     PDF    TXT 605
Ivančević, V.
Ekološka akcija “Zeleno srce Renaulta”     PDF    TXT 606
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Seletković, I., Potočić, N.
Međunarodni interkalibracijski tečaj za procjenu oštećenosti šuma – središnja i istočna Europa     PDF    TXT 608
Frković, A.
5. Međunarodni sajam priroda, lov, ribolov, turizam     PDF    TXT 609
Franjić, J.
Sedmi Hrvatski biološki kongres     PDF    TXT 612
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Kajba, D., Žgela, M.
U posjeti šumarskim institutima SR Njemačke     PDF    TXT 613
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Stojković, M.
Ekskurzije Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb na području uprava šuma Vinkovci i Bjelovar     PDF    TXT 616
Ivančević, V.
Osječki šumari posjetili senjske kolege     PDF    TXT 618
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, M.
Zdravko Novak, dipl. ing. šum. (1920 – 2000)     PDF    TXT 620
Biškup, J.
Dr. sc. Alojz (Lojze) Čampa, znanstveni savjetnik (1935 – 2000)     PDF    TXT 620
Krpan, A. P. B.
Prof. dr. sc. Roko Benić (1911 – 2000)     PDF    TXT 621

                UNDER CONSTRUCTION