broj: 9-10/2000        pdf (32,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PLITVICE     PDF    TXT     HR 492
Nacionalni park "Plitvička jezera" naš je najstariji, najveći i najšumovitiji nacionalni park. Sveukupna površina parka iznosi nešto manje od 295 km2, a 75 % otpada na šumu. Od njegova proglašenja do danas prošle su gotovo 52 godine. Oni koji su do danas upravljali parkom različito su shvaćali zaštitu i očuvanje prirodnih fenomena ovog jedinstvenoga prostora, gdje nalazimo savršen sklad između geološke podloge, šume i vode. U upravama je neprekidno nazočna dilema, čemu dati prednost, turizmu ili zaštiti prirode. Prednost je obično pripala turizmu, a rezultat toga je izgradnja hotela u neposrednoj blizini jezera i prateći problem otpadnih voda. Zbog izuzetne prirodne neponovljivosti Park je odlukom UNESCO-a 1979. godine stavljen na listu Svjetske kulturne i prirodne baštine. Zbog svojega zemljopisnog položaja, šume Nacionalnoga parka znatnije su pogođene pojavom propadanja šuma nove vrste, koja se sastoji u mokroj i suhoj depoziciji kiselina, teških kovina, fotooksidanata i dr. na šumsko drveće i u šumsko tlo, a dolazi daljinskim transportom od naših i europskih industrijskih zona i cestovnog prometa. Park je od 1991. do 1995. godine bio okupiran od JNA i srbo-četničkih paravojnih jedinica. Pregledom plitvičkih šuma poslije Domovinskoga rata nisu ustanovljene štete većih razmjera, međutim u dijelovima šume gdje je okupator sjekao učinjene su značajne stručne pogreške. Šume Parka su bitni dio sustava strukture i funkcioniranja područja i uvjet opstanka Plitvičkih jezera, zbog svoje hidrološke i protuerozijske funkcije. Zbog propadanja šuma nove vrste, nestručnih zahvata sječe tijekom okupacije, utjecajem klimatskih ekscesa, nepoštivanjem smjernica gospodarenja šumama do 1990. godine, došlo je mjestimično do prekida sklopa šume i gubitka njene hidrološke i protuerozijske funkcije. Prema Zakonu o zaštiti prirode Republike Hrvatske donesenom 1994. godine, zabranjena je gospodarska uporaba prirodnih dobara u nacionalnim parkovima, a što se odnosi i na šume, pa je bivša Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša potpuno zanemarila skrb o šumama. Kako je prošlo više od 20 godina od posljednje inventure šuma, danas se ništa nezna o promjenama koje su se dogodile na površini od 15.397 ha, a nova površina šuma od 6.375 ha, kojom su povećane plitvičke šume iz gospodarskih jedinica "Hrvatskih šuma", nije stručno inkorporirana u Nacionalni park. O nešto više od 22.000 ha državnih i privatnih šuma vodi skrb jedan šumarski inženjer i jedan šumarski tehničar, čemu nije potreban komentar. Na znanstvenom skupu o Plitvičkim jezerima održanom u organizaciji HAZU 1994. godine, akademik Klepac predložio je da se izradi program ekološkog uređivanja šuma za područje Nacionalnoga parka Plitvička jezera. Prijedlog treba podržati i razraditi po glavnim ograncima šumarske znanosti. Inventura svih šuma u području Nacionalnoga parka prioriteni je zadatak, a isto tako i utvrđivanje opterećenosti šuma suhim i mokrim taloženjem kiselina, teških kovina i dr. te donošenje programa ekološkog uređivanja šuma. Za izradu programa potrebno je uključiti znanstvene i stručne šumarske institucije, a Nacionalni park "Plitvička jezera" popuniti stručnim šumarskim kadrovima. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Gubka, K. UDK 630* 226 + 232 (Qercus petraea Liebl.) 001.
Dinamika razvoja mladih sastojina hrasta kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije šuma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovačkoj     pdf    TXT     HR     EN 495
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Gračan, J. UDK 630* 165
Očuvanje šumskih genetskih resursa u Hrvatskoj – faza I i II     pdf    TXT     HR     EN 503
Zelić, J. UDK 630* 569 + 611
Prilog raspravi o teoriji rasta, prirasta i održivog razvoja     pdf    TXT     HR     EN 515
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vukelić, M. UDK 630* 902
Otočka imovna općina     pdf    TXT     HR     EN 533
Vučetić, M., Dimitrov, T. UDK 630* 431 + 432.1
Vremenske prilike i šumski požari u priobalju Republike Hrvatske u 1999. g.     pdf    TXT     HR     EN 549
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA
     
Klepac, Dušan
Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem (uz prikaz na str. 421)     PDF    TXT 561
Lukić, N.
Prof. dr. sc. Mladenu Figuriću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris causa) Tehničkog univerziteta u Zvolenu, R. Slovačka     PDF    TXT 563
 
AKTUALNO
     
Bilandžija, J.
Certifikacija u Europi     PDF    TXT 566
Zečić, Ž.
Dobitnici Rektorove nagrade – studenti Šumarskog fakulteta Zagreb     PDF    TXT 570
Đuričić-Kuric, T.
“Park prirode hrvatsko zagorje”– da ili ne?     PDF    TXT 571
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Križanec, R.
Zašto obrast kao jedinstveni posvudašnje rasprostranjeni uređajni pokazatelj određujemo primjenom dvaju različitih taksacijskih elemenata     PDF    TXT 573
 
OBLJETNICE
     
Klepac, Dušan
Najstariji taksator Hrvatske, šumarski savjetnik u m. Milan Drndelić, dipl. ing. šum. navršio je 23. listopada 90 godina     PDF    TXT 580
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
75. Obljetnica prve opće lovačke izložbe u Zagrebu     PDF    TXT 581
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Skoko, M.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT 587
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 599
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 600
Sabadi, R.
Mladen Stjepan Figurić: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja     PDF    TXT 602
Sabadi, R.
Krešimir Greger: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja (zbirka zadataka)     PDF    TXT 603
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bjelouška (Natrix natrix Z.)     PDF    TXT 604
Nodilo, M.
Nacionalni park “Mljet”     PDF    TXT 605
Ivančević, V.
Ekološka akcija “Zeleno srce Renaulta”     PDF    TXT 606
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Seletković, I., Potočić, N.
Međunarodni interkalibracijski tečaj za procjenu oštećenosti šuma – središnja i istočna Europa     PDF    TXT 608
Frković, A.
5. Međunarodni sajam priroda, lov, ribolov, turizam     PDF    TXT 609
Franjić, J.
Sedmi Hrvatski biološki kongres     PDF    TXT 612
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Kajba, D., Žgela, M.
U posjeti šumarskim institutima SR Njemačke     PDF    TXT 613
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Stojković, M.
Ekskurzije Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb na području uprava šuma Vinkovci i Bjelovar     PDF    TXT 616
Ivančević, V.
Osječki šumari posjetili senjske kolege     PDF    TXT 618
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, M.
Zdravko Novak, dipl. ing. šum. (1920 – 2000)     PDF    TXT 620
Biškup, J.
Dr. sc. Alojz (Lojze) Čampa, znanstveni savjetnik (1935 – 2000)     PDF    TXT 620
Krpan, A. P. B.
Prof. dr. sc. Roko Benić (1911 – 2000)     PDF    TXT 621

                UNDER CONSTRUCTION