broj: 9-10/1999        pdf (26,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199909 and arb=1 order by id

B. Prpić
UTJECAJ DOVRŠNE SJEČE NA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME     PDF    TXT     HR 408
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630* 114.2 + 237 (001)
Melioracijski učinci šumskih kultura na kršu u odnosu na pedosferu     pdf    TXT     HR     EN 411
Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K. UDK 630* 232.1 (001) (Pseudotsuga menziesii)
Analiza uspijevanja 5 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u pokusu Batalovo brdo     pdf    TXT     HR     EN 423
Meštrović, A. UDK 630* 524.6 + 122 (001)
Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 431
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Risović, S., Domac, J. UDK 630* 831 + 839
Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji     pdf    TXT     HR     EN 453
Sažetak: U radu se po prvi puta iznose detaljni rezultati analize stanja korištenja i energetskog potencijala drvnog ostatka iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji. Za potrebe analize izvršeno je istraživanje, ali i ekspertna procjena kojom su obuhvaćeni gotovo svi pogoni drvno-prerađivačke industrije na području županije. Analizirani su svi relevantni čimbenici kao što su godišnja prerada trupaca, odnosno proizvodnja drvnih sortimenata, količina drvnog ostatka koji nastaje, njegovo korištenje (u vlastitoj kotlovnici, briketiranje, prodaja, odlaganje i sl.) godišnje potrebe za energijom te postojeća energetska infrastruktura (kotlovnice i/ili sušione na drvni ostatak ili priključak na plinsku mrežu). Istraživanje je provedeno u prvoj polovici 1999. godine, a podaci o preradi trupaca i nastalom drvnom ostatku prikazani su za 1997 i 1998. te procijenjeni za 2000. godinu. Rezultati pokazuju da je riječ o znatnom energetskom potencijalu koji ostaje neiskorišten, ali i da je trenutno stanje njegovog gospodarenja neodgovarajuće i zabrinjavajuće.

Ključne riječi: biomasa; drvni ostatak; energija
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Šumski požari u Hrvatskoj - povod za razmišljanje     pdf    TXT     HR     EN 461
Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T. UDK 630* 614 + 911
Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije     pdf    TXT     HR     EN 469
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Tehnološka tranzicija šumarstva Hrvatske, pretpostavlja psihološke i sociološke promjene kod šumarskoga kadra     PDF    TXT 487
Oštrić, I.
Kako je zagrebačka tvornica celuloze i papira ostala bez sirovine     PDF    TXT 490
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
100. obljetnica Prve družtvene izložbe rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu     PDF    TXT 492
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Privremeni plan gospodarenja vukom u Hrvatskoj     PDF    TXT 496
Klepac, Dušan
K. v. Gadow, A. Akça: Internationale Kooperation: Ferner-Kundungwaldinventur-Waldwachstum, Festchrift, zum 75. Geburtstag prof. dr. dr. h. c. Horst Kramer     PDF    TXT 497
Bertović, S.
Hrvatski biografski leksikon     PDF    TXT 498
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Ugrožene biljne vrste: Kebrač     PDF    TXT 503
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Potočić, N., Seletković, I.
XV ICP Forests Task Force Meeting, Vilnius     PDF    TXT 504
Ivančević, V., Seletković, I., Potočić, N.
12. interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja     PDF    TXT 505
Kajba, D.
Izvješće sa četvrtog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 506
Kajba, D.
Izvješće s International poplar symposiuma II (IPS II/IUFRO)     PDF    TXT 507
Martinić, I.
Iskrsli problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća     PDF    TXT 509
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Stjepan Puljak     PDF    TXT 513
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Stojković, M.
Sibirski led u srcu     PDF    TXT 516
 
IN MEMORIAM
     
Husnjak, V.
Ivan Žukina, dipl. inž. šum. (1909 - 1998)     PDF    TXT 518
Prpić, B.
Antun Šlat, dipl. inž. šum. (1928 - 1999)     PDF    TXT 519

                UNDER CONSTRUCTION