broj: 9-10/1999        pdf (26,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
UTJECAJ DOVRŠNE SJEČE NA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME     PDF    TXT     HR 408
Temeljna ekološka vrijednost šume zavisi u velikoj mjeri o sklopu krošanja. Potpun pa i djelomično prekinut sklop šume uvjetuje njenu protuerozijsku, zatim hidrološku, vodozaštitnu, protuimisijsku i klimatsku funkciju. U srednjedobnim šumama potpun sklop jamči velik udjel krošnje svjetla, odnosno onoga njenog dijela koji je fotosintetski najučinkovitiji u smislu sirovinske proizvodnje. Duboka sjena krošanja pruža čovjeku doživljaj iskonske prirode i izravan susret sa šumom, najbogatijim kopnenim ekosustavom. U sklopljenoj šumi postoje svi uvjeti za dobro funkcioniranje šumskog ekosustava. U jednom trenutku života šume, prilike se iz temelja mijenjaju. To se događa u jednodobnim šumama poslije dovršnog sijeka oplodne sječe. Život u šumi buja u tome razdoblju do neslućenih razmjera. Dolaskom punog svjetla u šumu svaka mlada biljka drveća, ali i druge biljke svih vrsta, bore se za svoj položaj u prizemnom sloju šume. U tom razdoblju šuma je vrlo slična agroekosustavu i većina njenih općekorisnih funkcija se izgubila. Ublažavanje ovog nepovoljnog utjecaja koji je smanjio danas najveću priznatu vrijednost šume, možemo postići jedino smanjenjem površine dovršnog sijeka. Što je površina sijeka veća to su promjene izazvane gubitkom općekorisnih funkcija šume znatnije. Kako učinkovito obaviti dovršni sijek u prirodno pomlađenoj površini, primjerice odsjeka veličine 10 ha, a da ne zahvatimo čitav odsjek, zaista je teško izvesti. Prilikom certifikacije šume između 92 kriterija vrednovanja drva koje iz nje potječe, površina dovršnog sijeka koji se pozitivno ocjenjuje ne prelazi 2 ha (Riječ glavnog urednika, Šumarski list 11-12/98). Usprkos svim teškoćama treba težiti smanjenu površine dovršnog sijeka jer su razlozi za postizanje toga cilja zaista opravdani. Smanjimo li površinu dovršne siječe, produžili smo djelovanje općekorisnih funkcija. To djelovanje nije tako učinkovito kao što je bilo prije početka oplodne sječe jer se smanjio sklop sastojine, adiosastojineušaoje u prvi dobni razred, ali je s obzirom na dovršnu sječu na čitavoj površini, djelovanje općekorisnih funkcija i dalje manje ili više zamjetljivo u odjelu ili odsjeku koji se obnavlja. Ako sljedeću dovršnu sječu obavimo u vrijeme kad je obnovljena mlada sastojina prešla u razvojni stadij mladika, dakle sklopljene mlade šume koja već pruža općekorisne funkcije, postigli smo željeni cilj. Dakako daje ovaj postupak potrebno prostorno, vremenski, a prije svega šumsko-uzgojno uskladiti. Ovaj vrlo zahtjevni šumarski zadatak potrebno je što prije staviti na dnevni red, a njegovo rješenje moguće je u dobroj suradnji uzgajivača, iskorišćivača, uređivača i drugih šumarskih disciplina. B. Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630* 114.2 + 237 (001)
Melioracijski učinci šumskih kultura na kršu u odnosu na pedosferu     pdf    TXT     HR     EN 411
Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K. UDK 630* 232.1 (001) (Pseudotsuga menziesii)
Analiza uspijevanja 5 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u pokusu Batalovo brdo     pdf    TXT     HR     EN 423
Meštrović, A. UDK 630* 524.6 + 122 (001)
Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 431
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Risović, S., Domac, J. UDK 630* 831 + 839
Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji     pdf    TXT     HR     EN 453
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Šumski požari u Hrvatskoj - povod za razmišljanje     pdf    TXT     HR     EN 461
Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T. UDK 630* 614 + 911
Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije     pdf    TXT     HR     EN 469
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Tehnološka tranzicija šumarstva Hrvatske, pretpostavlja psihološke i sociološke promjene kod šumarskoga kadra     PDF    TXT 487
Oštrić, I.
Kako je zagrebačka tvornica celuloze i papira ostala bez sirovine     PDF    TXT 490
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
100. obljetnica Prve družtvene izložbe rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu     PDF    TXT 492
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Privremeni plan gospodarenja vukom u Hrvatskoj     PDF    TXT 496
Klepac, Dušan
K. v. Gadow, A. Akça: Internationale Kooperation: Ferner-Kundungwaldinventur-Waldwachstum, Festchrift, zum 75. Geburtstag prof. dr. dr. h. c. Horst Kramer     PDF    TXT 497
Bertović, S.
Hrvatski biografski leksikon     PDF    TXT 498
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Ugrožene biljne vrste: Kebrač     PDF    TXT 503
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Potočić, N., Seletković, I.
XV ICP Forests Task Force Meeting, Vilnius     PDF    TXT 504
Ivančević, V., Seletković, I., Potočić, N.
12. interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja     PDF    TXT 505
Kajba, D.
Izvješće sa četvrtog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 506
Kajba, D.
Izvješće s International poplar symposiuma II (IPS II/IUFRO)     PDF    TXT 507
Martinić, I.
Iskrsli problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća     PDF    TXT 509
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Stjepan Puljak     PDF    TXT 513
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Stojković, M.
Sibirski led u srcu     PDF    TXT 516
 
IN MEMORIAM
     
Husnjak, V.
Ivan Žukina, dipl. inž. šum. (1909 - 1998)     PDF    TXT 518
Prpić, B.
Antun Šlat, dipl. inž. šum. (1928 - 1999)     PDF    TXT 519

                UNDER CONSTRUCTION