broj: 9-10/1998        pdf (21,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
ŠUMSKO BOGATSTVO U NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE     PDF    TXT     HR 396
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630* 220 (Quercus petraea Liebl.) 001.
Perspektive šuma hrasta kitnjaka u Bosni     pdf    TXT     HR     EN 399
Trinajstić, I. UDK 630* 188. 001.
Fitogeografsko raščlanjenje klimazonalne šumske vegetacije Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 407
Pičman D., Pentek, T. UDK 630* 379 + 383. 001.
Određivanje srednje udaljenosti privlačenja težišnim metodama primjenom osobnog računala     pdf    TXT     HR     EN 423
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Gračan, J., Anić, I., Matić S. UDK 630* 22 + 979 : 907.1.001.
Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma     pdf    TXT     HR     EN 437
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432.9 + 435
Gorenje globalne biomase - Utjecaji na atmosferu, klimu i biosferu     pdf    TXT     HR     EN 443
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Može li se etat ostvarivati neovisno od tržišta?.     PDF    TXT 457
Meštrović, Š.
Šumski požari     PDF    TXT 459
Lisjak,Z.
Da li se šumarstvo odreklo gljiva kao sporednih šumskih proizvoda?     PDF    TXT 463
Nodilo, J.
Samoniklost i postojanost sredozemnih šuma.     PDF    TXT 465
 
AKTUALNO
     
Hrašovec, B.
Kako razlikovati stara od novih gubarevih jajnih legala     PDF    TXT 466
Getz, D.
Na istočnoj granici Zoološkog rezervata Kopački rit u Baranji     PDF    TXT 467
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Frković, A.
Izložba i sajam "Drvo i divljač"     PDF    TXT 471
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
J. Vukelić i Đ. Rauš: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj     PDF    TXT 472
Gračan, J.
Stanje svjetskih šuma 1997. godine.     PDF    TXT 475
Mikloš, I.
Annales de la recherche forestiere au Maroc, tome 28.     PDF    TXT 481
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Waldbau als Naturschutz     PDF    TXT 482
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Unsere Waldbäume     PDF    TXT 483
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Europäische Urwäder     PDF    TXT 483
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Der Wald eine Lebensgemeinschaft     PDF    TXT 483
Pintarić, K.
Hannes Mayer: Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage     PDF    TXT 484
Pintarić, K.
Hannes Mayer-Ernst Ott: Gebirgswaldbau-Schutzwaldpflege, II. izdanje     PDF    TXT 485
Božičević, S.
Ante Pelivan: "Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj", O ljepotama naše prirode na površan i pogrešan način     PDF    TXT 485
Prpić, B.
S. Božičević: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič, fotomonografija     PDF    TXT 486
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
ispravak 1998/349     PDF    TXT 488

                UNDER CONSTRUCTION