broj: 9-10/1995        pdf (16,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 286
 
UVODNI ČLANCI
     
Matić, S.
Šumarstvo Hrvatske kao aktivni sudionik pri osnivanju i razvoju modernog hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 287
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 291
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 292
 
UVODNI ČLANCI
     
Vukelić, J.
Provedba Zakona o lovu     PDF    TXT 293
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 298
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630*421.1.001
Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje erozije u bujičnim slivovima mediteranskog područja Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 299
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Tikvić, I.
Kako očuvati hrvatske vode; U Saboru Zakon o zaštiti i unapređenju kakvoće zraka; Europska zaštita prirode — 1995.; Ideja o energetskom porezu     PDF    TXT 304
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Grubešić, M., Njakara, B., Tomljanjović, J. UDK 630*639.1.1(497.13) Ovis ammon musimon Pallas
Analiza trofeja muflona odstrijeljenih na poluotoku Pelješcu     pdf    TXT     HR     EN 305
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Krejči, V., Vrbek, B. UDK 630*111.772 (Carpino Betuli - Quercetum roboris subbas. typicum Anić 1959. emend. Rauš 1969).
Razdioba oborina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća     pdf    TXT     HR     EN 317
 
IZ SVIJETA
     
Tikvić, I.
Njemačka u odnosu na Konferenciju na vrhu o svjetskoj klimi     PDF    TXT 322
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sikora, J. UDK 630*231(255)
Potrajnost i prirodno obnavljanje šumske vegetacije poplavnog područja     pdf    TXT     HR     EN 323
Kajba, D. UDK 630*232.5 (Populus sp., Salix sp.)
Klonsko šumarstvo i njegove perspektive     pdf    TXT     HR     EN 329
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*232.322.5.(497.13) Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.
Nalazište obalnog mamutovca — Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 335
Sažetak: Sequoia sempervirens prirodno se rasprostire u obalnom području Tihog oceana u Sjevernoj Americi od jugozapadnog Oregona do južnog dijela Kalifornije. Areal ove vrste su tereni s velikom relativnom vlagom zraka, gdje je klima humidna i blaga.

Obalni mamutovac unesen je u Europu 1840. godine, a uzgaja se u parkovima i nasadima na toplijim položajima, osobito gdje se osjeća utjecaj morske ili oceanske klime. U uvjetima našeg podneblja uspješno se uzgaja u parkovima Primorja.

Nalazište obalne sekvoje u Zagrebu na predjelu Tuškanca u vrtu kuće na Paunovcu broj 7, osobito je interesantno za izučavanje aklimatizacije ove vrste koja je samonikla, gdje je klima humidna i blaga, a prilagodila se uvjetima podneblja i staništa naših ekoloških prilika zagrebačkog područja. Analizirano stablo procjenjuje se na 85 godina starosti, a vrlo dobrog je uzrasta i vitalnosti. Na dobar uspjeh uzgoja upućuje činjenica daje visina ovog stabla 18,0 m i prsni promjer 68,5 cm. Analizirani primjerak redovito fruktificira i ne trpi od niskih zimskih temperatura. Također možemo reći da ovo nalazište vrste Sequoia sempervirens predstavlja ijednu novu vazdazelenu vrstu, a za aloktonu dendrofloru Zagreba. Kod daljnjeg pokušaja unošenja ove vrste u parkove i vrtove Zagreba treba osobito voditi pozornost o pravilnom izboru mjesta za sadnju: što toplije na južnoj strani zaštićeno mjesto, visoka relativna vlaga zraka, duboko, drenirano i umjereno vlažno tlo, izbjegavanje mjesta s dugotrajnijim mrazevima, a za dobar rast traži i puno svjetlo, međutim podnosi zasjenu i gusti sklop.
Ključne riječi: Sequoia sempervirens; nalazište u Zagrebu; aklimatizacija; fenološka opažanja; rast; opća vitalnost
 
STRUČNI ČLANCI
     
Starčević, T. UDK 630*24-28
Program šumskouzgojnih radova sanacije     pdf    TXT     HR     EN 341
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Upute autorima     PDF    TXT 343
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Draga konferencija Europskog šumarskog Instituta od 5. do 6. kolovoza 1995., Tampere, Finska     PDF    TXT 344
Gračan, J.
XX IUFRO Kongres 6-12 kolovoz 1995., Tampere, Finska     PDF    TXT 348
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Osnivačka skupština Hrvatskog šumarskog društva HR Herceg-Bosne     PDF    TXT 353
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 354
 
IN MEMORIAM
     
Cafnik, F.
Rozika Debevec-Lesjak, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 356

                UNDER CONSTRUCTION