broj: 9-10/1995        pdf (16,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 286
U prošlome dvobroju pozdravili smo s oduševljenjem veliku hrvatsku pobjedu u kojoj su oslobođene šume zapadne Slavonije, šume Papuka, Psunja, Međustrugova i još nekih dijelova srednjega Posavlja. "Šumarski list" još se nije niti ohladio od tiskarskih strojeva kada je hrvatska vojska u zajedništvu sa specijalnim jedinicama policije oslobodila Banovinu, Kordun te dio Like i Dalmacije. U Zvonimirovu gradu, ponosnome Kninu ponovo se zavijorila hrvatska zastava. Oslobođeno je još pola milijuna hektara hrvatskih šuma, pa je danas njihov najveći dio u Hrvatskoj oslobođen, ali i očišćen od odmetničkih grupa. Taj osjetljivi posao obavile su specijalne jedinice MUP- a na čijem je čelu general-pukovnik Mladen Markač. Posao ovih postrojbi imao sam sreću osobno pratiti u području Nacionalnoga parka "Plitvička jezera". Danas smo sigurni u skoro oslobađanje svih naših šuma odnosno i onoga njihova dijela u istočnoj Hrvatskoj. To je dio Spačvanskih šuma, dunavske ade i ritske šume, Kopački rit te šume i lovišta Baranje. To je doduše malen, ali vrlo značajan dio naše Domovine — uglavnome Slavonije natopljene hrvatskom krvlju od Križnoga puta 1945. do Vukovara, Osijeka, Iloka i Vinkovaca od početka Domovinskoga rata do danas. Zahvaljujući osobitim naporima našega Ministarstva i J. P. "Hrvatske šume" odmah poslije "Bljeska" i "Oluje" obavljeno je ustrojstvo šumarstva na oslobođenim dijelovima Hrvatske. Pred hrvatskim šumarstvom je puno posla. Gotovo u jednoj trećini do jučer okupirane površine i srbo-četničkoga nemara, potrebno je uvesti reda i nadoknaditi poslove koji nisu učinjeni. Pred nama je težak i ozbiljan posao, a poznavajući našu struku bit će dobro odrađen.
 
UVODNI ČLANCI
     
Matić, S.
Šumarstvo Hrvatske kao aktivni sudionik pri osnivanju i razvoju modernog hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 287
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 291
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 292
 
UVODNI ČLANCI
     
Vukelić, J.
Provedba Zakona o lovu     PDF    TXT 293
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 298
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630*421.1.001
Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje erozije u bujičnim slivovima mediteranskog područja Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 299
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Tikvić, I.
Kako očuvati hrvatske vode; U Saboru Zakon o zaštiti i unapređenju kakvoće zraka; Europska zaštita prirode — 1995.; Ideja o energetskom porezu     PDF    TXT 304
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Grubešić, M., Njakara, B., Tomljanjović, J. UDK 630*639.1.1(497.13) Ovis ammon musimon Pallas
Analiza trofeja muflona odstrijeljenih na poluotoku Pelješcu     pdf    TXT     HR     EN 305
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Krejči, V., Vrbek, B. UDK 630*111.772 (Carpino Betuli - Quercetum roboris subbas. typicum Anić 1959. emend. Rauš 1969).
Razdioba oborina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća     pdf    TXT     HR     EN 317
 
IZ SVIJETA
     
Tikvić, I.
Njemačka u odnosu na Konferenciju na vrhu o svjetskoj klimi     PDF    TXT 322
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sikora, J. UDK 630*231(255)
Potrajnost i prirodno obnavljanje šumske vegetacije poplavnog područja     pdf    TXT     HR     EN 323
Kajba, D. UDK 630*232.5 (Populus sp., Salix sp.)
Klonsko šumarstvo i njegove perspektive     pdf    TXT     HR     EN 329
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*232.322.5.(497.13) Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.
Nalazište obalnog mamutovca — Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 335
 
STRUČNI ČLANCI
     
Starčević, T. UDK 630*24-28
Program šumskouzgojnih radova sanacije     pdf    TXT     HR     EN 341
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Upute autorima     PDF    TXT 343
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Draga konferencija Europskog šumarskog Instituta od 5. do 6. kolovoza 1995., Tampere, Finska     PDF    TXT 344
Gračan, J.
XX IUFRO Kongres 6-12 kolovoz 1995., Tampere, Finska     PDF    TXT 348
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Osnivačka skupština Hrvatskog šumarskog društva HR Herceg-Bosne     PDF    TXT 353
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 354
 
IN MEMORIAM
     
Cafnik, F.
Rozika Debevec-Lesjak, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 356

                UNDER CONSTRUCTION