broj: 9-10/1993        pdf (13,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Kuda i kako dalje s hrvatskim šumama     PDF    TXT     HR 359
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S. UDK 630*232 (Pinus strobus L.)
Proučavanje provenijencije američkog borovca (Pinus strobus L.)     PDF    TXT 361
Kučinić, M., Sašić, M. i Balen, S. UDK 595.7:591.9 (497.13) (NOCTUIDAE)
Faunističke, ekološke i zoogeografske karakteristike sovice (NOCTUIDAE, LEPIDOPTERA) Gorskog kotara     PDF    TXT 369
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Evidencija sječa po uzorcima doznake (Evidencija po godinama sječa)     PDF    TXT 383
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Šajković, A. UDK 331.-5:630*
Socijalno-ekologijsko istraživanje šumarske profesije     PDF    TXT 403
 
STRUČNI ČLANCI
     
Olujić, Z., K1jaković, M. UDK 591.5 (497.13)
Ekocid-oštećenja na fito i zoocenozama Hrvatske     PDF    TXT 413
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13)
Uloga Hidrometeorološke službe u organizaciji zaštite šuma u Republici Hrvatskoj prije i za rata     PDF    TXT 423
 
OBLJETNICE
     
Bertović, S.
O nekim prirodoznanstvenim i prirodozaštitnim događajima iz Hrvatske prošlosti     PDF    TXT 432
 
AKTUALNO
     
Klepac, D.
Šumskogospodarska osnova Hrvatske kao uporište za Hrvatsku šumarsku politiku     PDF    TXT 440
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Komlenović, N. i Harapin, M.
8. međunarodni interkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma     PDF    TXT 443
Krauthacker, H., Medvedović, J.
Znanstveno-stručna ekskurzija na Medvednici     PDF    TXT 446
 
OSVRTI
     
Ivančević, V.
U povodu završetka postdiplomskog studija Petra Vrgoča     PDF    TXT 448
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, Oskar
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Posebno izdanje 4, Zagreb 1993.     PDF    TXT 450
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 27. Broj 2—1992.     PDF    TXT 452
Piškorić, O.
Umberto Colombe: ŠUMA: Njezino značenje za okoliš, različitost biosfere i gospodarstvo (L´ Italia forestale e montana, 1993. Nr. 3)     PDF    TXT 454
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 27. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 456

                UNDER CONSTRUCTION