broj: 9-10/1983        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sertić, V., Krstinić, A., Kovačić, B., Sekalec, Ž. UDK 676.2 : 582.5 (Salix alba L.)
Fizikalno-kemijska svojstva celuloze bijele vrbe (Salix alba L.) u odnosu na svojstva celuloze smjese nekih tvrdih i mekih listača     PDF    TXT 403
Kraljić, B. UDK 331.214.7 : 630* (497.1). 001
Dinamika odnosa ostvarenog ukupnog prihoda, odnosno ostvarenog dohotka, i maksimalno mogućih osobnih dohodaka     PDF    TXT 413
 
STRUČNI ČLANCI
     
Poštenjak, K. UDK 528-28 (497/13)
Prilog poznavanju nalazišta Lactarius seminsanguifluus Heim et Leclair na jugoistočnim padinama Naconalnog parka »Risnjak«     PDF    TXT 421
Tonković, D. UDK 630*68 (093) (417.13)
Organiziranost šumarstva Slavonije od prvih početaka do danas     PDF    TXT 425
 
RAZNO
     
Manojlović, R.
Planiranje drvećem obraslih površina na području RO »RATARSTVO OSIJEK«     PDF    TXT 445
 
IUFRO KONGRES 1986. - LJUBLJANA
     
Znanstveno-istraživački rad pred XVIII kongres IUFRO — Ljubljana 1986. u Sloveniji     PDF    TXT 450
Znanstveno-istraživački rad pred XVIII kongres IUFRO — Ljubljana 1986. u Sloveniji     PDF    TXT 450
 
RAZNO
     
Iz SR Slovenije     PDF    TXT 450
 
IZ SVIJETA
     
Knebl, F. (prijevodi)
Zaštita prirodnih područja i njihovog genetskog fonda — primjeri     PDF    TXT 452
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Domaći
     
Stefanović, V.
IVO PUNCER: Dinarski jelovo bukovi gozdovi na Kočevskem     PDF    TXT 456
Piškorić, O.
PRAPUTNJAK, Zbornik radova .     PDF    TXT 457
Piškorić, O.
EROZIJA, Stručno-informativni bilten     PDF    TXT 460
Piškorić, O.
TOPOLA, Bilten JNK za topolu, br. 133—138.     PDF    TXT 461
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI
     
Piškorić, O.
Proslava 35. godišnjice rada Tiskare »A. G. Matoš« u Samoboru     PDF    TXT 465
 
IN MEMORIAM
     
Petrović, S.
Franjo ŠTAJDUHAR, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 467
Ivančević, V.
U spomen Josipu ŽUPANU     PDF    TXT 469

                UNDER CONSTRUCTION