broj: 9-10/1982        pdf (12,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić, B. UDK: 330.142 : 630*.2 (497.1). 001/2
Stimuliranje ulaganja u dugoročne biološke investicije u šumarstvu     PDF    TXT 359
Sabadi, R. UDK: 630* 72 : 339.7 (100)
Proizvodnja i tražnja za drvom i drvnim proizvodima u svijetu do 2.000 godine     PDF    TXT 367
 
RAZNO
     
Štromar, Lj. UDK: 598.2 : 311.3.039
Značenje ostataka šuma unutar antropogenih površina užeg dijela kotline oko NE Krško za ornitofaunu     PDF    TXT 377
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Lovrić, N. UDK: 625.7 : 630*
Mogućnosti primjene ekološko-bioloških principa u izgradnji šumskih transportnih sistema     PDF    TXT 392
 
POVIJEST ŠUMARSTVA — PORTRETI
     
Piškorić, O.
Teodor Basara     PDF    TXT 403
Kvaternik, A.
Obći opis šuma imovne obćine križevačke.     PDF    TXT 407
 
ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
     
Rauš, Đ.
Znanstvenostručna ekskurzija kroz »Ilirske Carpinetume Slovenije i Hrvatske« od Nove Gorice do Nove Gradiške.     PDF    TXT 423
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
KRÜSSMAN, G. et al.: Die Baumschule     PDF    TXT 425
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O.
Petar Ostojić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 428
Klepac, D.
Josip Radošević, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 429
Hajdin, Ž.
Antun Šubat, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 431

                UNDER CONSTRUCTION