broj: 9-10/1979        pdf (16,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić, B.
Aktualni ekonomsko-financijski i organizacioni problemi u reprodukciji šumarstva     PDF    TXT 411
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Glavaš, M. UDK 634.04.632.7/89:
O suzbijanju Scirrhia acicola Siggers u Crvenoj Luci     PDF    TXT 429
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Orlić, S. UDK 634.02.12:582.475+001.891 Pinaceae
Prvi rezultati komparativneg pokusa uzgajanja nekih domaćih i stranih četinjača     PDF    TXT 433
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kranjčev, R. UDK 595.75
Polunametnici Loranthus europaeus Jack. i Viscum album L. (Fam. Loranthaceae) kao domaćini gusjenica staklorilaca Aegeriidae Sesiidae, Lepid     PDF    TXT 445
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Munjko, I., Mikličan, R., Pavletić, Z., Tomac, M.
Preliminarna ispitivanja biološke razgradnje fenola i acetona mikroflorom koji raste na lišajima     PDF    TXT 455
Đekić, Đ.
Uloga šume u zaštiti životne sredine     PDF    TXT 468
Tkalčić, B.
Problem zaštite šumske vegetacije, posebno na zadarskom arhipelagu .     PDF    TXT 475
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Kalinić, M.
Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite na III jugoslavenskom simpoziju     PDF    TXT 479
Zekić, N.
I jugoslavensko savjetovanje o suzbijanju korova     PDF    TXT 481
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Žukina, I.
Smijemo li dopustiti propast parka i dvorca Opeka?     PDF    TXT 483
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Slijepčević, R.
O mogućnosti brže, jeftinije i kvalitetnije izrade osnova gospodarenja .     PDF    TXT 484
 
IZ NAŠE ŠUMARSKE PROŠLOSTI
     
Eić, N.
Sjećanje na prof. dr Andriju Petračića     PDF    TXT 491
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Skender, A.
JOSIP KOVAČEVIĆ: Botanički riječnik hrvatskih ili srpskih i latinskih naziva korovskih vrsta     PDF    TXT 493
Skender, A.
JOSIP KOVAČEVIĆ: Jugoslovenska bibliografija literature o korovima za vremensko razdoblje 1958—1973. godine     PDF    TXT 493
Piškorić, O.
GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu     PDF    TXT 493
Piškorić, O.
Jubieen godišen ZBORNIK po povod 30-godišninanta na Šumarskiot fakultet na Univerzitetom — Skopje     PDF    TXT 495
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta u Jastrebarskom, br. 34. i 35/1978     PDF    TXT 496
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Mikloš, I,.
Boletin de la Estacion central de Ecologia, Madrid, br. 12     PDF    TXT 499
Piškorić, O.
Revue forestiere française, br. 1. i 2/1979     PDF    TXT 501
Hruška, B.
Lesnicka prace, br. 7—12/1977.     PDF    TXT 503
Hruška, B.
Prâce Vyskumného ustavo lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 50—1977.     PDF    TXT 510
Opalički, S.
O ariševom moljcu i nekim štetnicima borova prema najnovijim istraživanjima     PDF    TXT 514

                UNDER CONSTRUCTION