broj: 9-10/1973        pdf (13,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Matić UDK 634.0.231:634.0.568:634.0.174.7 Abies Alba
Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)     PDF    TXT 321
J. Gračan UDK 634.0.232.12:634.0.174.7 Larix europaea
Nasljednost nekih svojstava evropskog ariša populacije Varaždinbreg     PDF    TXT 358
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
S. Orlić et al. UDK 634.0.48:634.0.174.7 Pinus strobus
Sušenje američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama     PDF    TXT 375
 
PEDOLOGIJA
     
J. Martinović UDK 634.0.113/114:634.0.228.0(497.13—15)
Utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele na kršu zapadne Hrvatske     PDF    TXT 386
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Heski, T.
Naša terminologija ne prati tehnički razvitak u šumarstvu     PDF    TXT 394
Slabak, M.
Posjet sajmu šumarske opreme u Jönköpingu (Švedska) s osvrtom na stanje u nas     PDF    TXT 396
 
ZNANSTVEMI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jovančević, M.
Aktivnost Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća na području Crne Gore     PDF    TXT 402
Rauš, Đ.
Prvi internacionalni simpozium o problemu balkanske flore i vegetacije. .     PDF    TXT 404
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Tomašegović, Z.
F. Loetsch, F. Zöhrer, K. E. Haller: Forest inventory (Volume II) ,.     PDF    TXT 406
Mikloš, I.
Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 1. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju)     PDF    TXT 408
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
7. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 4. 10. 1973     PDF    TXT 410
 
NEKROLOZI
     
Bertović, S.
Prof. dr Fran Kušan     PDF    TXT 412

                UNDER CONSTRUCTION