broj: 9-10/1972        pdf (13,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Hren, V.
Ramino korito     PDF    TXT 315
Prpić, B.
Neke značajke prašume Čorkova Uvala     PDF    TXT 325
Trinajstić, I.
O rezultatima komparativnih istraživanja florističkog sastava prašumskih i gospodarskih sastojina zajednice Fagetum croaticum abietetosum Ht. u Hrvatskoj     PDF    TXT 334
Plavšić — Gojković, N., Plavšić, M. i Golubović, U.
Prilog poznavanju biljno-sociološkog sastava i elemenata građe prašumskog rezervata Čorkova Uvala (Nacionalni park Plitvička jezera)     PDF    TXT 348
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
Petrić, B.
Utjecaj strukture na permeabilnost drva listača     PDF    TXT 364
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Potočić, Z.
Neki privredno politički problemi šumarstva i drvne industrije Hrvatske.     PDF    TXT 374
Nežić, P.
Kako prilagoditi korišćenje etata prebornih šuma suvremenim sredstvima izvlačenja.     PDF    TXT 379
 
MEĐUNARODNI SKUPOVI
     
Internacionalna Unija za očuvanje prirode i prirodnih dobara     PDF    TXT 382
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Orlić, S.
Šumarstvo u Harvardu     PDF    TXT 388
 
OBAVIJESTI
     
Jugoslavenski simpozij o borbi protiv korova u brdsko-planinskim područjima, 21—22. 6. 1973     PDF    TXT 393
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Milorad Jovančević — Horologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju, Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 4 svezak Anala za šumarstvo, Zagreb 1972, prikaz.     PDF    TXT 394
Knežević, I.
Dr Dušan Oreščanin — Geografija šumske privrede, knj. I i II, Beograd 1968 i 1972, prikaz.     PDF    TXT 396
Plavšić — Gojković, N.
O simpoziju »Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočno-alpsko-dinarskog područja«, Sarajevo 1969, prikaz .     PDF    TXT 397
 
NEKROLOZI
     
Šikić, B.
Ing. Šurić Stjepan     PDF    TXT 403
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
2. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 19. 10. 1972 .     PDF    TXT 406
 
NEKROLOZI
     
Bertović, S.
Prof. dr Pawlowski Bogumil     PDF    TXT 409
Kalajđić, E.
Šum. tehn. Bebek Mladen     PDF    TXT 413

                UNDER CONSTRUCTION