broj: 9-10/1971        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DENROMETRIJA
     
Z. Tomašegović
Inventura drvne mase izmjerom uzorka, određenoga ždrijebom iz liste s taksacijskim informacijama (Nove mogućnosti za djelotvornu upotrebu aerosnimaka)     PDF    TXT 277
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
N. Popnikola
Proučavanje morfološko-fizioloških karakteristika polena jele (Abies alba Mill.) u vezi s njezinom hibridizacijom     PDF    TXT 291
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
A. Sliepčević
Subfosilno drvo u Hrvatskom Zagorju     PDF    TXT 309
 
RAZNO
     
Neidhardt, N.
Prognoziranje     PDF    TXT 312
 
MEĐUNARODNI SKUPOVI
     
Krstinić, A.
XIV zasjedanje Međunarodne komisije za topolu 317 Mikloš, I.: Međunarodni sastanak radne grupe za insekte     PDF    TXT 327
 
ŠUMARSKA SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI
     
Jovanović, S
Osnovana je sekcija uzgajivača šuma Zajednice Šumarskih fakulteta Jugoslavije     PDF    TXT 330
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O
Stota obljetnica knjige V. Račkoga: »O sječenju i gojenju šuma«     PDF    TXT 332
Vidaković, M.
S. Borojević i K. Borojević: »Genetika«     PDF    TXT 336
Plavšić — Gojković, N.
J. Kovačević: »Poljoprivredna fitocenologija«     PDF    TXT 339
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kalinić, M.
Bert Schut — Topole u šumi, gradu i krajoliku. (Populirien in bos, stad en landschap), 1970.     PDF    TXT 339
Mikloš, I.
»Boletin del Servicio de Plagas de Forestales«, 1970, 26, prikaz članaka     PDF    TXT 341
Panov, A.
»Lesnoj žurnal«, 1971, l i 2, »Revue forestiere française«, 1971, l, prikazi članaka     PDF    TXT 344
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
17. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 22. 9. 1971.     PDF    TXT 348
Zapisnik sa Plenuma Saveza šumarskih društava SR Hrvatske, 8. 10. 1971, Zagreb     PDF    TXT 348
Prijedlog nacrta Ustavnog amandmana o šumarstvu za Ustav SR Hrvatske Saboru SR Hrvatske.     PDF    TXT 351

                UNDER CONSTRUCTION