broj: 9-10/1968        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Horvat S.
Istraživanja prirasta jele po biološkim slojevima u zajednici jele s rebračom (Blechno-abietetum Horv.)     PDF    TXT 333
 
RAZNO
     
Mutibarić J.
Sila otpora drva nekih evroameričkih topola i bele vrbe pri čupanju eksera     PDF    TXT 345
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J.
Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području Viševice i Velike Javornice     PDF    TXT 357
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Bojanin S.
Elementi za određivanje utroška vremena kod trupljenja jelovih debala (broj prepiljivanja po deblu i l m3 drvne mase te prosječni promjeri prepiljivanja za pojedine sortimente)     PDF    TXT 373
Horvat I.
Informativni prikaz o najmodernijoj i prvoj elektronski upravljanoj pilani na svijetu     PDF    TXT 393
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Bernetič Z.
Financiranje jednostavne i proširene reprodukcije u šumarstvu     PDF    TXT 400
 
RAZNO
     
Maričić N.
Izvještaj o poslovanju Šumskog gospodarstva Gospić     PDF    TXT 409
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
17. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 9. V 1968     PDF    TXT 420
18. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 16. V 1968     PDF    TXT 420
19. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 6. VI 1968     PDF    TXT 421
20. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 19. VII 1968     PDF    TXT 421
 
RAZNO
     
Mutibarić J.
Na marginama naše historije uzgoja mekih lišćara     PDF    TXT 422
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
M. J.
K. Mazek-Fiala — Deset god. službe za zaštitu zemlj. u D. Austriji . .     PDF    TXT 424
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kovačević J.
Ilijanić — Potreba osnivanja trajnih ploha i njihovo značenje za proučavanje biljnog pokrova naše Zemlje     PDF    TXT 426
Kovačević J.
Trinajstić — Istraživanja zimzelene šumske vegetacije sjevernog Cresa.     PDF    TXT 426
 
NEKROLOZI
     
Kovačević Ž.
Petar Novak     PDF    TXT 427

                UNDER CONSTRUCTION