broj: 9-10/1953        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. D. Klepac
Nekoliko formula za intenzitet sječe     PDF    TXT 373
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. B. Stamenković
Jedno od najaktuelnijih pitanja šumske privrede FNRJ: Usklađivanje potrošnje četinjačkih proizvoda sa sječivim mogućnostima četinarskih šuma —     PDF    TXT 386
 
RAZNO
     
Dr. M. Buljan
Utjecaj šume na produkciju u vodama     PDF    TXT 394
Ing. J. Šafar
Rezultati i efekti naučno-istraživačkog rada u šumarstvu     PDF    TXT 400
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. S. Frančišković
Austro-talijanske uzanse za drvo     PDF    TXT 404
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Rezultat diskusije Šumarskog društva NRH o nacrtu Uredbe o upravljanju šumama u općenarodnoj imovini     PDF    TXT 416
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. N. Prokopljević
Povodom članka »Utvrđivanje i definisanje pojmova u šumarstvu«     PDF    TXT 427
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Dr. R. Benić
Interfakultetska konferencija o problemima fakultetskih šumskih gospodarstava     PDF    TXT 428
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. I. Soljanik
Mikotrofnost važnijih vrsta drveća i žbunja     PDF    TXT 432
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Ing. V. Špehar
Dr. J. Kovačević I. M. Danon: Želučani sadržaj ptica     PDF    TXT 435
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I PREDAVANJA
     
Dr. R. Benić
Giordano: La moderna tecnika delle constituzioni in legno     PDF    TXT 435
Dr. J. Kovačević
Chevalier: Djelo Navarro de Andradea u Braziliji     PDF    TXT 438

                UNDER CONSTRUCTION