broj: 9-10/1935        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Dr. Nikola Neidhardt
Nomografija i prizmiranje trupaca.     PDF    TXT 438
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. POVIJEST. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. O. Piškorić
Kojim putem? Prilog našoj šumarskoj politici     PDF    TXT 458
Za usavršavanje i unifikaciju šumarske statistike     PDF    TXT 461
 
Zapisnici odborskih sjednica i glavne skupštine:
     
d) Zapisnik V sjednice održane 10 i 11 VIII 1935 u Zagrebu     PDF    TXT 469
d) Zapisnik V sjednice održane 10 i 11 VIII 1935 u Zagrebu     PDF    TXT 469
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Izvještaj nadzornog odbora J. Š. U. za glavnu skupštinu 1935 g.     PDF    TXT 472
 
ZAKLADE.
     
Stanje zaklada na 30 VII 1935.     PDF    TXT 473
Stanje zaklada na 30 VII 1935.     PDF    TXT 473
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. POVIJEST. ADMINISTRACIJA.
     
Proslava 75 obljetnice Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF    TXT 474
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Saopćenja uprave J. Š. U. u vezi sa ovogod. skupštinom u Splitu i Jelsi     PDF    TXT 474
 
RAZNO.
     
Proslava 75 obljetnice Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF    TXT 474

                UNDER CONSTRUCTION