broj: 9-10/1919        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Napisao: Z. Turkalj, kot. šum.
Pitanje šumarske terminologije.     PDF    TXT 277
Uređenje vlasništva, gospodarstva i uprave sa šumama na području kraljevstva SHS.     PDF    TXT 282
Napisao šum. Inž. Dr. Zubović
Privredni problem Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT 293
 
Osobne vijesti :
     
Promjene u šumarskoj struci. — Osobne promjene u bivšem profesorskom zboru kr. šumarske akademije     PDF    TXT 314
Prvi nastavnici na gospod. šum. fakultetu sveučilištu SHS. u Zagrebu     PDF    TXT 315
Školske vijesti. — Naredba Ministra Prosvete o ustroju fakulteta za gospodarstvo i šumarstvo.     PDF    TXT 315
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik odborske sjednice od 3. kolovoza     PDF    TXT 317
 
Iz šumske trgovine.
     
Uspjeh dražba.     PDF    TXT 321
 
Različite vijesti :
     
Popis darovatelja na odar vijenca gosp. Gj. Cesarića.     PDF    TXT 321
Udruženju Jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu.— Zamolba na veče šumske urede.     PDF    TXT 322
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima: — Kako da se izvede agrarna reforma u našim šumama. — Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi     PDF    TXT 323

                UNDER CONSTRUCTION