broj: 9-10/1917        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao ing. Stevan Petrović, kr. zem. šum. nadzornik
Postotak zrelosti.     PDF    TXT 320
predavao ing. Andrija Perušić, kot. šumar
Posavske hrastove šume kao žirovnjače.     PDF    TXT     HR 330
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanja. — Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 347
 
Društvene vijesti :
     
Izkaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarina 1. razreda i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list. — Poziv na uplatu članarine.     PDF    TXT 348
 
Razne vijesti:
     
Državni šumarski ispit, osposobljujući za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. — Kako su se cijenile šume po starom našem pravu.     PDF    TXT 351
 
Iz upravne prakse:
     
Zakupi lovišta urbarskih općina imadu se posebno dražbovati, te se glede njih ne može staviti kumulativna ponuda zajedno sa zakupom općinskih lovišta.     PDF    TXT 353

                UNDER CONSTRUCTION