broj: 9-10/1902        pdf (18,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Šumske štete.     PDF    TXT 521
Piše Vaclav Fuksa, kot. šumar imov. obć. Gjurgjevačke
Nešto o boru kod nas.     PDF    TXT 549
Uredjenje bujica i vododerina u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 562
Piše Ante Mark, nadšumar procienitelj imovne obćine Gjurgjevačke.
Poučno putovanje na Deliblatske pjeskulje.     PDF    TXT 569
Po Karlu Gaulu, priobćio P. Dianovszky
Domaći drvarski obrt zemalja sv. krune ugarske.     PDF    TXT 582
Piše Prof. I. Partaš
O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije u Gorski kotar, hrvatsko Primorje i Istru.     PDF    TXT 603
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i promaknuća. — Umro     PDF    TXT 626
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik o sjednici hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavanoj u družtvenih prostorijah u Zagrebu dne 28. prosinca 1901. — Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slav. šumarskoga družtva g. 1901. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumarskoga družtva u upravnoj godini 1903.     PDF    TXT 626
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Načelna rješitba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 22. srpnja 1902. br. 14841, upravljena na kr županijsku oblast u Z., kojom se izriče da zapriseženi lugari i poljari mogu u službi nositi pušku.     PDF    TXT 633
Različita pravna pitanja.     PDF    TXT 635
 
Različite viesti:
     
Kako se rentiraju glavnice u poljodjelstvu. — Nove novine za drvotržce u Zagrebu. — U kr šumar. akademiju. — Lov Lapljanâ na vuka. — Šumski požar. — Prodaja domaćega šumskoga vlastelinstva. — Šumarskimi članovi zem. komasacijonalnoga povjerenstva. — Žiteljstvo Hrvatske i Slavonje koncem god. 1901. — Nešto iz šumarske statistike Hrvatske i Slavonije. — Upliv vulkanskih provala i potresa na životinje. — Broj slušača šumarstva na visokim školama u Njemačkoj god. 1900./1. — Na znanje p. n. gg. članovima.     PDF    TXT 636

                UNDER CONSTRUCTION