broj: 9-10/1901        pdf (13,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Studija od B. H
O lugu i lužnjaku.     PDF    TXT 437
Šumarstvo u Rusiji.     PDF    TXT 461
Piše Pavao Dianovszky, kr. drž. nadšumarm
Različiti načini unovčivanja drva sa šumsko i narodno-gospodarstvenog gledišta.     PDF    TXT 472
Piše Josip Heckner, kr. žup. šum. vježbenik
Praksa mladih šumarskih tehničara.     PDF    TXT 483
Napisao Roman Stummer. Preveo S. Milutinović
O nedostatnoj proizvodnji porabnog drva na zemlji.     PDF    TXT 493
Piše S. S. Belamarić, kr. kot šumar I. razr.
Novi njemački carinski cienik, sa šumarskog gledišta.     PDF    TXT 499
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 504
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade odjela za unutarnje poslove od 22. srpnja 1901. sa naputkom. — Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 22. kolovoza br. 58.488.     PDF    TXT 505
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 508
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 508
 
Upit i odgovor.
     
Upit i odgovor.     PDF    TXT 511
 
Različite viesti :
     
Štete od vihra kod im. obćine brodske. — Štete od gubara. — Pošumljenje pjeskulja u Ugarskoj. — Gg. članovom na znanje. —Na pisanje Agramer Tagblatta o našoj kr. šumarskoj akademiji. — Osjeguranje mirovina državnih radnika u Rusiji. — Upis slušača u kr. šumarsku akademiju zagrebačku prislonjenu uz mudroslovni fakultet kr. sveučilišta. — Hvalevriedan pokret.     PDF    TXT 512
 
Natječaj.
     
Natječaj.     PDF    TXT 516

                UNDER CONSTRUCTION