broj: 9-10/1900        pdf (13,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Priobćuje Dragutin Hirc
Pogled u šume sjeverne Amerike.     PDF    TXT 513
Preveo R. E., kr. kot. šumar
Pošumljenje Krasa na svjetskoj izložbi u Parizu.     PDF    TXT 523
Napisao Manojlo Divjak
O katastru pravoužitnikah.     PDF    TXT 532
Glas o šumama i šumarstvu u gornjoj Krajini prije 40 godina     PDF    TXT 544
Preveo G. Nenadić, stud for.
Kratki pregled razvitka šumarstva u Japanu.     PDF    TXT 550
Šumarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900.     PDF    TXT 557
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 572
 
Družtvene viesti :
     
Izvještaj o djelovanju upravljajućeg odbora hrv.-slav. gospodarskog družtva u poslovnoj godini 1899./1900.     PDF    TXT 573
 
Različite viesti i sitnice :
     
Promjerka od magnaliuma — Svećenik junak. — Nova palača kr. šumar. ravnateljstva u Zagrebu. — Austrijski šumarski kongres     PDF    TXT 580

                UNDER CONSTRUCTION