broj: 9-10/1896        pdf (14,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
† Mijo Vrbanić     PDF    TXT 377
Piše Ivan Partaš, kr. profesor šumarstva
O načinu uredjenja šuma, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.     PDF    TXT 378
Preveo S. pl. Hankony
Izbor uzgojnog oblika u visokoj šumi     PDF    TXT 415
 
Osobne viesti:
     
† Mijo Vrbanić. — Imenovanja     PDF    TXT 425
 
Družtvene viesti:
     
Izvješće o redovitoj XX. glavnoj skupštini hrvatsko slavonskoga šumarskoga družtva, obdržavanoj dne 28. kolovoza 1896. u Zagrebu. — Izlet hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva na milenijsku izložbu. — Zapisnik XX. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane 28. kolovoza 1896. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane 26. lipnja 1896. — P. n. gospodi izložiteljem na milenijskoj izložbi u Budimpešti     PDF    TXT 426
 
Različite viesti:
     
Iz Bosne. — Natječaj. — Šumski odnošaji u velikoj kneževini Finskoj     PDF    TXT 458
 
Sitnice:
     
Mijo Thonet. — Medjunarodna gospodarska izložba u Kijevu. — Vriednost lova i lovine u brojkama. — Šumište europskih država. — Šumarenje u Turskoj. — Bosansko dioničko družtvo za unovčenje drva. — Izložba oružja zvjerokradica. — Popločivanje ulica sa drvetom     PDF    TXT 461
Dražba stabala     PDF    TXT 464

                UNDER CONSTRUCTION